Κρήτη

Στο Φανάρι Μητροπολίτες από την Εκκλησία Κρήτης

Για τη γιορτή του Αγίου Ανδρέα

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μετέβη αντιπροσωπεία από την Εκκλησία της Κρήτης.

Η Συνοδική Αντιπροσωπεία αποτελείτο από τους Μητροπολίτες Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιο, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.

Μετά από απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου οι Μητροπολίτες μετέβησαν στο Φανάρι την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου προκειμένου να παραβρεθούν στην εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου καθώς και στη Θρονική Εορτή της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.

 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:

Πρό τῆς Πατριαρχικῆς Χοροστασίας κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ὁ Παναγιώτατος ἐδέξατο τήν Ἀντιπροσωπείαν ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ, ὅπου ἤκουσεν τήν προσφώνησιν (ἥτις συνάπτεται) τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας, Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τόν σεβασμόν, τήν ἀφοσίωσιν καί τά σεβάσματα τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

 

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης διά τήν συμμετοχήν αὐτῆς, διά μίαν εἰσέτι φοράν εἰς τήν Θρονικήν Ἑορτήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί διεβεβαίωσε διά τήν ἀδιάπτωτον ἀγάπην καί τήν ἀφειδώλευτον στοργήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ἅπαντα τά τέκνα Αὐτῆς.

Σχόλια