Κρήτη

Από την Κρήτη στη Φλωρεντία για την ενεργειακή απόδοση δημοσίων υποδομών

Η επίσκεψη της Περιφέρειας Κρήτης έγινε στο πλαίσιο του έργου Rebus

Στη Φλωρεντία ταξίδεψαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης η οποία συμμετέχει από το 2016 σ’ ένα έργο το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE.

Πρόκειται για ένα έργο που αφορά την καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους. Το έργο έχει την ονομασία «REBUS – Renovation for energy Efficient BUildingS / Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια».

 Κατά την υλοποίησή του παρουσιάζονται από τους φορείς και εκπροσώπους των οκτώ χωρών που μετέχουν στο πρόγραμμα σύγχρονες, καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε στάδιο να ολοκληρώσει το δικό της σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στους εταίρους του Rebus και σε διμερές επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διήμερη συνάντηση που πραγματοποιείται στη Φλωρεντία (26-27 Νοεμβρίου) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ενεργειακού Κέντρου της Φλωρεντίας, ώστε να αναλυθούν σε βάθος οι επιλεγμένες δράσεις που θα περιληφθούν στο οριστικό Σχέδιο Δράσης της Κρήτης.

Στη διμερή συνάντηση συμμετέχει η συντονίστρια του έργου REBUS για την Περιφέρεια Κρήτης, Μαρία Αποστολάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος, στέλεχος του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Ν. Καλογερή.

Εκτός από τα τεχνικής φύσεως ζητήματα που συζητούνται, έγινε επίσκεψη στον χώρο όπου λειτουργεί το κεντρικό σύστημα ηλεκτροδότησης των δημοσίων χωρών της Φλωρεντίας, ενώ σήμερα ακολουθεί η επίσκεψη στην εταιρεία Silfi, που ασχολείται με έξυπνα συστήματα οδοφωτισμού, έξυπνα φανάρια, σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ενιαίο σύστημα διαχείρισης όλων των παραπάνω νέων τεχνολογιών. Αν και η επίσκεψη δεν αφορά στον κτιριακό τομέα, ωστόσο αναμένεται να προσφέρει στην Περιφέρεια μια σημαντική εμπειρία για την ενεργειακή διαχείριση των δημοσίων υποδομών.

Παράλληλα υπήρξε ανταλλαγή τεχνογνωσίας γύρω από το νέο θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων που έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα και ήδη ξεκίνησε στην Ιταλία, για την αναζήτηση κοινών πρακτικών.».

Σχόλια