Κρήτη

Χρηματοδοτούνται οι ΤΟΜΥ Κρήτης: Επιπλέον προσωπικό και νέος εξοπλισμός

Χρηματοδότηση για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) της Κρήτης

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020, το έργο «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Κρήτης».

Το έργο αφορά στη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), που έχουν ήδη συσταθεί αλλά και αυτών που πρόκειται να συσταθούν στην Περιφέρεια Κρήτης, για τα επόμενα 3 χρόνια, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2021.

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) παρέχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης τους, χωρίς διακρίσεις και συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία. Σήμερα, λειτουργούν στην Κρήτη 9 ΤΟΜΥ. Το Υπ. Υγείας προγραμματίζει τη σύσταση 16 νέων δομών.

Οι ΤΟΜΥ συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν4461/2017, με απόφαση του Διοικητή της 7ης  Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) και στελεχώνονται με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έως και 12 άτομα, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. Με ευθύνη της 7ης ΥΠΕ διασφαλίζεται η εύρεση κατάλληλων χώρων στέγασης των δομών, καθώς και η προμήθεια του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, της επίπλωσης και του εξοπλισμού  πληροφορικής. 

Tο έργο θα υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και την 7η ΥΠΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 15.523.242 €. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σχόλια