Κρήτη

Τι θα γίνει μετά την «βόμβα» του εργολάβου στον ΧΥΤΑ Χερσονήσου

Η απάντηση που δίδεται επιβεβαιώνει την εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, ότι ο εργολάβος τα βρόντηξε και απλώς θέλει τώρα να πληρωθεί για τις έως τώρα εργασίες του

Σε μια μακροσκελή απάντηση, δίνοντας επιμέρους επεξηγήσεις, προχώρησε ο ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας μετά το δημοσίευμα που είχε δημοσιευτεί αναφορικά με το γεγονός ότι ο εργολάβος τα τινάζει όλα στον αέρα.

Η απάντηση, που έρχεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Βαρδή Φραγκιαδάκη, επιβεβαιώνει τα γραφόμενα της εφημερίδας “Νέα Κρήτη”, ότι ο εργολάβος τα βρόντηξε και απλώς θέλει τώρα να πληρωθεί για τις έως τώρα εργασίες του.

Η απάντηση ΦΟΔΣΑ αναφέρει: «Αγαπητέ κ. διευθυντή, σε μια κατά γενική ομολογία δύσκολη περίσταση, ενόψει της αποχώρησης του αναδόχου από την εργολαβία της επέκτασης του ΧΥΤΑ Χερσονήσου, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Βόρειας Πεδιάδας καλείται να υλοποιήσει στο ακέραιο τον στρατηγικό σχεδιασμό που έχει εκπονήσει. Στα πλαίσια της πολυδιάστατης δράσης του σε ένα έντονα δυναμικό περιβάλλον, πολλές φορές καλείται να επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά, υψηλή ετοιμότητα και άμεση ανταπόκριση σε νέα δεδομένα που προκύπτουν. Οι όποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αρχικά εκτιμώμενες ενέργειες πρέπει να τεκμηριώνονται τεχνικά και επιστημονικά, να συνάδουν με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις κείμενες διατάξεις, ώστε να απαντώνται όλα τα ερωτηματικά, εύλογα ή μη, που πιθανόν να γεννώνται γύρω από αυτές. Σε ό,τι αφορά το δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας σας (“Νέα Κρήτη”, 12/10/2018), με τίτλο “Βόμβα στη Χερσόνησο”, οφείλουν να διασαφηνιστούν τα παρακάτω:

Οι αλλεπάλληλες παρατάσεις που δόθηκαν στον ανάδοχο ήταν όλες έγκυρες, νομικά απόλυτα τεκμηριωμένες, και στόχο είχαν την αποπεράτωση του έργου στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Ως προς τις πληρωμές του εργολάβου για τα έως τώρα πεπραγμένα του επί του έργου, ο εφαρμοζόμενος Ν. 4412/2016 περί δημοσίων έργων καθορίζει επ’ ακριβώς τις διαδικασίες πληρωμής.

Ως προς το υφιστάμενο κύτταρο, γίνονται συνεχώς αποτυπώσεις του απορριμματικού ανάγλυφου, ώστε να ελέγχονται τα ύψη, οι κλίσεις και οι όγκοι των στερεών απορριμμάτων που εναποτίθενται στον ΧΥΤΑ Χερσονήσου. Τα τεχνικά μέτρα που έχουν ληφθεί, η εμπειρία και η κατάρτιση του εξειδικευμένου προσωπικού εγγυώνται την ασφαλή εναπόθεση των στερεών αποβλήτων των Δήμων που εξυπηρετεί ο ΧΥΤΑ Χερσονήσου, μέχρι την αποπεράτωση των υλοποιούμενων και σχεδιαζόμενων έργων επέκτασης τού υπάρχοντος κυττάρου.

Το επιπλέον κόστος που θα προκύψει για το υπόλοιπο των εργασιών από την ενδεχόμενη αποχώρηση του αναδόχου του έργου της επέκτασης του ΧΥΤΑ θα καλυφθεί από πόρους του ΠΔΕ στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το εν λόγω έργο.

Τόσο ο βραχυπρόθεσμος, όσο και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός των δράσεων του ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας εμπεριέχει ισοδύναμα εναλλακτικά σενάρια, δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε έκπτωση αναδόχου ή καθυστέρηση εργασιών και στοχεύει στη βέλτιστη δυνατή παροχή υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους πολίτες.

Η σημασία που έχει για την τοπική κοινωνία η σωστή αποκομιδή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων της σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό ΧΥΤΑ είναι αδιαμφισβήτητη. Για τον ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας δεν αποτελεί απλά ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά μια στόχευση, που μέσα από έργα και πράξεις θα επιτευχθεί. Έχει διαχρονικά αποδειχτεί πως η διερεύνηση και η υλοποίηση εναλλακτικών σχεδίων δράσης σε μη αναμενόμενες καταστάσεις βοήθησαν καίρια και ουσιαστικά, ώστε να ξεπεραστούν τα παρουσιαζόμενα εμπόδια».

Σχόλια