Κρήτη

«Το Παγκρήτιον»: Η Σχολή Γονέων ξεκινά δυναμικά και φέτος!

Το πρόγραμμα της Σχολής που έχει γίνει θεσμός από το Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον»

Τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου ξεκινά για τη φετινή σχολική χρονιά η Σχολή Γονέων του Εκπαιδευτηρίου «Το Παγκρήτιον».

Η Σχολή Γονέων του Παγκρητίου είναι ένας θεσμός με πολύχρονη παράδοση, που οργανώνεται σε κύκλους ηλικιών για τη στήριξη και την καθοδήγηση των γονέων από ειδικούς ψυχολόγους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Το πρόγραμμα της Σχολής για τους γονείς του Παιδικού Σταθμού περιλαμβάνει τις συναντήσεις:

* Δευτέρα 8 Οκτωβρίου: «Χαρακτηριστικά της πρώτης νηπιακής φάσης. Προσαρμογή της οικογένειας και του παιδιού στο σχολείο»

* Δευτέρα 19 Νοεμβρίου: «Η ισορροπία της οικογένειας. Η αξία των ορίων και η αντιμετώπιση της υπερπροστασίας»

* Δευτέρα 21 Ιανουαρίου: «Η αντιμετώπιση της ζήλιας. Η στάση των γονέων σε θέματα διατροφής και ύπνου»

* Δευτέρα 04 Μαρτίου: «Φόβοι και ανασφάλειες στη διάρκεια της πρώτης νηπιακής φάσης»

* Δευτέρα 13 Μαΐου: «Θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης»

Για τον ηλικιακό κύκλο Προνηπίου και Νηπιαγωγείου το πρόγραμμα της Σχολής Γονέων διαμορφώνεται ως εξής:

* Δευτέρα 22 Οκτωβρίου: «Δεύτερη νηπιακή ηλικία: α) Αυτονόμηση, αλληλεπίδραση β) Αλλαγές στο συναισθηματικό, γνωστικό, νοητικό επίπεδο»

* Δευτέρα 26 Νοεμβρίου: «Η ταυτότητα της σημερινής οικογένειας. Η επιρροή και ο ρόλος της στον σωστό συναισθηματικό προσανατολισμό του παιδιού»

* Δευτέρα 28 Ιανουαρίου: «Απορίες, ανασφάλειες και αγωνίες των παιδιών και των γονέων στο δεύτερο νηπιακό στάδιο»

* Δευτέρα 18 Μαρτίου: «Η ευαισθητοποίηση της οικογένειας σε θέματα που αφορούν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Η αξία του γονεϊκού προτύπου»

* Δευτέρα 20 Μαΐου: «Συναισθηματική νοημοσύνη: α) Ευαισθητοποίηση της οικογένειας β) Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης γ) Ενδυνάμωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας και της άμυνας του παιδιού μέσα στην κοινωνική του ζωή»

Υπεύθυνη για τη Σχολή Γονέων του Παιδικού Σταθμού, Προνηπίου και Νηπιαγωγείου του Παγκρητίου Εκπαιδευτηρίου είναι η ψυχολόγος Ελένη Χρονιάρη.

Για τη Σχολή Γονέων Δημοτικού και Γυμνασίου του Εκπαιδευτηρίου «Το Παγκρήτιον» υπεύθυνη είναι η ψυχολόγος Στέλλα Αρναούτογλου. Το πρόγραμμα γι’ αυτούς τους κύκλους ηλικιών θα οριστικοποιηθεί ανάλογα με τις προτάσεις και τα ενδιαφέροντα των γονέων και θα ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβριο.

Σχόλια