Κρήτη

Άνοιξαν 2.000 θέσεις εργασίας σε Περιφέρεια και Δήμους της Κρήτης

Αγωνία για το ποιος θα καταφέρει να πιάσει δουλειά στους Δήμους. Διαβάστε τα κριτήρια.

Στη “μάχη” για τη διεκδίκηση μιας θέσης 8μηνης εργασίας σε κάποιον Δήμο ή στην αιρετή Περιφέρεια της Κρήτης ρίχνονται τώρα οι άνεργοι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας, καθώς, μετά από μακρά αναμονή και καθυστέρηση, προκηρύχθηκε επιτέλους από τον ΟΑΕΔ ο διαγωνισμός του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας και ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 30.333 θέσεις που προβλέπει πανελλαδικά στους ΟΤΑ το πρόγραμμα, και περί τις 2.000 σε επίπεδο Κρήτης, ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και εκπνέει στις 12 το μεσημέρι της 20ής Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν, δηλαδή, ένα περιθώριο 20 ημερών για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους... κάτι σημειωτέον που θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.


Η προκήρυξη του προγράμματος σκορπά ικανοποίηση, μαζί με αγωνία, βεβαίως, για το ποιος θα καταφέρει βεβαίως να πιάσει δουλειά στους Δήμους. Ταυτόχρονα βεβαίως δε λείπει και η απογοήτευση, μιας έτσι που καθυστέρησε να βγει στον αέρα η Κοινωφελής Εργασία, ουσιαστικά, η κρίσιμη χρονική περίοδος, αυτή του καλοκαιριού... πέταξε!


Οι άνεργοι συμπολίτες μας και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νησιού περίμεναν τον διαγωνισμό να προκηρυχθεί μέσα στην άνοιξη, ώστε οι επιτυχόντες συμβασιούχοι που θα προσληφθούν για 8 μήνες, και μάλιστα σε υπηρεσίες αιχμής, όπως οι τεχνικές εργασίες, η καθαριότητα, το πράσινο κ.λπ., να έπιαναν δουλειά προτού ξεκινήσει το καλοκαίρι.


Το καλοκαίρι, ως γνωστόν, είναι αυξημένες οι ανάγκες στις υπηρεσίες αιχμής από πλευράς καθημερινότητας, όπως η καθαριότητα, το πράσινο και οι τεχνικές εργασίες. Δυστυχώς υπήρξε αξιοσημείωτη καθυστέρηση, με τις ενισχύσεις σε προσωπικό να αναμένονται πλέον προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι ανακοινώσεις

Όπως λοιπόν ανακοίνωσε επισήμως χθες ο ΟΑΕΔ, ξεκίνησε χθες 1η Αυγούστου και ώρα 2 μ.μ. μέχρι και την 20ή/8/2018, και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της Δράσης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.


Το Πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας” είναι έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:


• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
• Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
• Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του παραρτήματος Ι της δημόσιας πρόσκλησης, Nο 8/2018 και μέχρι τρεις επιβλέποντες φορείς.

Τα εννέα κριτήρια

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον πίνακα κατάταξης ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους άνεργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας τού/τής συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της δημόσιας πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
5. Ηλικία.
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8. Ιδιότητα δικαιούχου του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις “Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα” της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (δημόσιες προσκλήσεις No 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017 και 16/2017) και της Δράσης “Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας” (δημόσια πρόσκληση Νο 4/2018).

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια