Κρήτη

Από «κόσκινο» οι δικαιούχοι αγροτικού τιμολογίου από την ΔΕΗ

Από κόσκινο περνάει η ΔΕΗ τους δικαιούχους του αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος καθώς κάποιοι κάνουν κατάχρηση του προνομίου μέτρου

Σε εκκαθάριση του μητρώου των 230 χιλιάδων δικαιούχων του προνομιακού αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος προχωρά η ΔΕΗ που τονίζει ότι από την εμπειρία των στελεχών της επιχείρησης

επιβεβαιώνεται καθημερινά, κάποιοι από αυτούς δεν δικαιούνται, διότι χρησιμοποιούν την παροχή για άλλες δραστηριότητες πέραν της αρδευτικής, όπως προβλέπει ο νόμος.

Η κατάχρηση του προνομίου δρα σε βάρος τόσο της ΔΕΗ όσο και των πραγματικών δικαιούχων καθώς το μέτρο έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία για να στηριχθούν όσοι πραγματικά ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

Κατανόηση και συνεργασία ζητούν από την πλευρά τους και οι αγρότες που φέτος είδαν τις καλλιέργειές τους να απειλούνται ακόμα και το χειμώνα από την ανομβρία.

Οι δικαιούχοι του αγροτικού τιμολογίου έχουν ήδη ειδοποιηθεί με επιστολή να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.  Όπως σημειώνεται αν οι αγρότες δεν ανταποκριθούν εγκαίρως θα γίνει μονομερής καταγγελία της σύμβασης.

Σχόλια