Κρήτη

Το νέο φυτωριακό υλικό ετοιμάζεται να… υποδεχτεί η Κρήτη

Στόχος η δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών με χαρακτηριστικά όπως βελτιωμένη απόδοση - Στην Κρήτη από Σεπτέμβριο το νέο φυτωριακό υλικό

Την απόφαση να αναθέσει στον ΕΛΓΟ “Δήμητρα” και να ξεκινήσει αμέσως να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή, την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτικών ειδών, έλαβε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης.

Το μήνυμα που ανακοίνωσε το υπουργείο είναι ότι για πρώτη φορά βάζει ως προτεραιότητά του την ενεργοποίηση του άρθρου 9 του Νόμου 1564/1985. Δηλαδή, θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την υλοποίηση της γεωργικής έρευνας μέσα από προγράμματα που ως αντικείμενό τους έχουν τη δημιουργία νέων ποικιλιών στον τομέα της φυτικής παραγωγής. Η κυβέρνηση στοχεύει, εξάλλου, στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.

Η χρηματοδότηση του μέτρου πρόκειται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Λογαριασμός Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων) και υπολογίζεται να φτάσει περί το 1.500.000 € σε βάθος πενταετίας.

Η συνάντηση έγινε μεταξύ του Βασίλη Κόκκαλη, του γενικού γραμματέα Νίκου Αντώνογλου, του προέδρου του ΕΛΓΟ “Δήμητρα” Νίκου Κατή, του γενικού διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτρη Τσαγκαλίδη και των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκαν οι λεπτομέρειες για την επικείμενη έναρξη του προγράμματος δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτικών ειδών. Η δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών, με χαρακτηριστικά όπως βελτιωμένη απόδοση, υψηλή ποιότητα τελικών προϊόντων, αντοχή σε επιβλαβείς οργανισμούς, αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες (ξηρασία, αλατούχα εδάφη, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, κ.λπ.), είναι υψίστης σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας στη γεωργία και παράλληλη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν στη συνέχεια, τα οφέλη από τη δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών οδηγούν σε:

- Γεωργία μειωμένων εισροών και καλύτερη αξιοποίηση των λοιπών εισροών (άρδευση, λίπανση).

- Αύξηση της παραγωγής.

- Διεύρυνση εμπορικής περιόδου για τα τελικά προϊόντα (γεωργικά προϊόντα).

- Αξιοποίηση της εγχώριας βιοποικιλότητας.

- Αξιοποίηση εδαφών και περιοχών με οριακές κλιματικές συνθήκες.

- Οικονομική απεξάρτηση της χώρας μας από τις εισαγωγές γενετικού υλικού από το εξωτερικό.

- Δυνατότητα στη χώρα μας να γίνει εξαγωγέας πολλαπλασιαστικού υλικού.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι υπηρεσίες του υπουργείου διερεύνησαν τη δυνατότητα και τους όρους χρηματοδότησης του μέτρου δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτικών ειδών. Μετά την πρόσκληση αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία απευθύνθηκε σε όλους τους ερευνητικούς φορείς της χώρας (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Οργανισμοί και Ινστιτούτα, ΕΛΓΟ “Δήμητρα” κ.ά.), καθώς και στους συλλογικούς φορείς του τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού, ουσιαστικό ενδιαφέρον εκδήλωσαν ο ΕΛΓΟ “Δήμητρα” και ορισμένα ΑΕΙ, με αρχικές προτάσεις για σημαντικά φυτικά είδη.

«Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίστηκε το εν λόγω πρόγραμμα να ανατεθεί στον ΕΛΓΟ “Δήμητρα”, τον κατεξοχήν Οργανισμό για την έρευνα που διαθέτει το υπουργείο, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου. Επισημαίνεται ότι δίδεται στον ΕΛΓΟ “Δήμητρα” η δυνατότητα συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλους ερευνητικούς φορείς.

Η χρηματοδότηση του μέτρου πρόκειται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Λογαριασμός Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων) και υπολογίζεται να φτάσει περί το 1.500.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Τονίζεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά ουσιαστικής επένδυσης στην αγροτική έρευνα για τη δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στην ανάγκη αισθητής ανταποδοτικότητας των καταβαλλόμενων τελών από τις επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικού υλικού», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

 

«Κάνω πράξη τη δέσμευσή μου»

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Υλοποιείται η δέσμευση που είχα αναλάβει απέναντι σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της “Agrotica 2018”, για αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων, ώστε να γίνουν επενδύσεις στο πολλαπλασιαστικό υλικό. Η επένδυση αυτή θα έχει μετρήσιμα, χειροπιαστά, παραδοτέα αποτελέσματα και στόχος της είναι να στηρίξει τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, να αυξήσει το εισόδημα του Έλληνα παραγωγού και να προσφέρει προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα προϊόντα, ενισχύοντας τον εξωστρεφή χαρακτήρα του πρωτογενούς τομέα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας.

Το πρόγραμμα δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτικών ειδών αποτελεί μια φροντίδα της παρούσας κυβέρνησης για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ελληνική βιοποικιλότητα, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών ποικιλιών και τη δημιουργία “μαγιάς” για τη μακροπρόθεσμη κάλυψη των εγχώριων αναγκών σε πολλαπλασιαστικό υλικό, αλλά και τη δυνατότητα εξαγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού σε άλλες χώρες».

Πιστοποιημένο υλικό ελιάς

Αυτές οι σημαντικές διαδικασίες έχουν μεγάλη σημασία για ολόκληρη τη χώρα, ενώ για την Κρήτη υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να υπενθυμίσουμε ότι από τον Προφήτη Ηλία, ο Βασίλης Κόκκαλης για την υπόθεση αυτή είχε δηλώσει ότι μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο οι φυτωριούχοι της Κρήτης θα μπορούν από το Ινστιτούτο Φυτών στα Χανιά να προμηθεύονται για να διακινούν στους ελαιοπαραγωγούς πιστοποιημένο φυτωριακό υλικό ελιάς για τις 10 πιο σημαντικές ποικιλίες.

Ανάλογο ερευνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και για το αμπέλι, ενώ στο ερώτημά μας για μια νέα αναμπέλωση στην Κρήτη, τόνισε πως και αυτό είναι ένα θέμα που το εξετάζει η κυβέρνηση. Οι ανακοινώσεις Κόκκαλη έγιναν τόσο μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του συνεδρίου των αμπελουργών και ελαιοκαλλιεργητών, όσο και στη Μεσαρά - Τυμπάκι και Αμπελούζο - όπου και είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει επίσκεψη.

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια