Κρήτη

Νέο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΙΤΕ και ΤΕΙ Κρήτης

Μνημόνιο συνεργασίας πρόκειται να υπογράψει το ΤΕΙ Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Φωτάκη.

Το ένα εκ των δύο αντικειμένων του νέου μνημονίου συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δομών στον Αγροδιατροφικό τομέα, με κεντρικό άξονα το Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Στόχος του συγκεκριμένου αντικειμένου, σύμφωνα και με το σχετικό Δελτίο Τύπου από το ΤΕΙ Κρήτης, είναι η αναβάθμιση του αγροκτήματος, ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Αγροδιατροφή στην Κρήτη, τη χώρα και ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Παράλληλα, μέσω του νέου μνημονίου συνεργασίας, πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα σε Ερευνητές του ΙΤΕ να επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές στα Τμήματα των ΑΕΙ, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασιών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

08:30 Υποδοχή κ. Φωτάκη από τις Πρυτανικές Αρχές του ΤΕΙ Κρήτης, σύντομη κατ’ ιδίαν συνάντηση

08:45 Υποδοχή Επίσημων 

09:00  Έναρξη  Εκδήλωσης - χαιρετισμοί

  • Πρύτανης ΤΕΙ Κρήτης, Καθηγητής Ν. Κατσαράκης
  • Πρόεδρος ΙΤΕ, Καθηγητής Ν. Ταβερναράκης

09:15 – Παρουσίαση Πρότυπων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Υποδομών στον Αγροδιατροφικό Τομέα: μια Κοινή Προσπάθεια του ΤΕΙ Κρήτης και του ΙΤΕ, Καθηγητής Θ. Μανιός, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΤΕΙ Κρήτης

09:25 – Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο ΤΕΙ Κρήτης και η Συνεργασία με το ΙΤΕ, Καθηγητής Ε. Δρακάκης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικής Μέριμνας ΤΕΙ Κρήτης

09:35 – «Το ΙΤΕ και το Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα», Καθηγητής Δημήτριος Καφετζόπουλος, Ερευνητής Α' Βαθμίδας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ

09:45 – Η Χρηματοδότηση και Ενίσχυση των Κοινών Προσπαθειών, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητή Κ. Φωτάκη

10:00  Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας

10:15  Καφές για καλεσμένους

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΤΕΙ Κρήτης:

«Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΙ Κρήτης και ΙΤΕ

Τελετή Υπογραφής δύο Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, στις 9:00 το πρωί στο κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ, Τα Μνημόνια θα υπογράψουν ο Πρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης Καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης και ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Κώστα Φωτάκη.

Ο Υπουργός θα αναφερθεί στον τρόπο και στη διαδικασία υλοποίησης των δυο αυτών Μνημονίων Συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην από κοινού ανάπτυξη ενός Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στον Αγροδιατροφικό τομέα ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους πλέον ισχυρά χρηματοδοτούμενους τομείς έρευνας από το Πρόγραμμα «Ερευνώ, Καινοτομώ, Δημιουργώ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΠΕΘ.

Τα αντικείμενα των δύο Μνημονίων Συνεργασίας είναι:

Η από κοινού οργάνωση διδακτορικών σπουδών, με βάση τις προβλέψεις του Ν 4485/2017, καθώς μετά από σχετική αξιολόγηση επιτρέπεται πλέον σε Τμήματα των ΤΕΙ να οργανώνουν διδακτορικές σπουδές [απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. 59095/Ζ1 (ΦΕΚ 1360 τ΄Β/19-06-2018) περί «Καθορισμού κριτηρίων και διαδικασιών για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από Τμήματα των ΤΕΙ»]. Δίνεται δε η δυνατότητα σε Ερευνητές του ΙΤΕ να επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές στα Τμήματα των ΑΕΙ, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασιών. Το ΤΕΙ Κρήτης έχει ήδη καταθέσει τους σχετικούς φακέλους στο ΥΠΠΕΘ προς αξιολόγηση και έγκριση οργάνωσης διδακτορικών σπουδών στα παρακάτω Τμήματα:

  1. Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
  2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

iii.            Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

  1. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
  2. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ
  3. Τεχνολόγων Γεωπόνων
  4. Η από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δομών στον Αγροδιατροφικό τομέα, με κεντρικό άξονα το Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Στόχος είναι το Αγρόκτημα, μια έκταση που ξεπερνά τα 100 στρέμματα, να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Αγροδιατροφή στην Κρήτη, τη χώρα και ολόκληρη τη Μεσόγειο. Εκεί σχεδιάζεται να ενταχθούν δράσεις που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από επιδεικτικούς αγρούς και ρομποτικά συστήματα υποστήριξης των καλλιεργειών, βιολογικές καλλιέργειες, καθώς και δράσεις που σχετίζονται με τη μοριακή βιολογία και τη γενετική.

Επίσης, την ίδια μέρα στις 12:00, θα παρευρεθεί σε ειδική συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η προοπτική και οι δυνατότητες εξέλιξης του ΤΕΙ Κρήτης. Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Συγκλήτου (14:00) ο Υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Αμφιθέατρο Ε της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Κρήτης.»

Σχόλια