Κρήτη

Κάνουν «αγροτικό» και οι γεωτεχνικοί;

Εκτός από το “αγροτικό” του γιατρού υπάρχει του “αγροτικό” και του... γεωτεχνικού, που όμως πλέον δεν εφαρμόζεται.

Έτσι, την επανενεργοποίηση του θεσμού του “αγροτικού” των γεωτεχνικών ζητά το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με επιστολή του προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου κ. Σπύρου Μάμαλη, που απεστάλη στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου.

Ο συγκεκριμένος θεσμός αφορά στην επί ένα έτος απασχόληση των νέων γεωτεχνικών, για λόγους πρακτικής άσκησης, σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

«Υπενθυμίζουμε ότι η επαναλειτουργία του “αγροτικού” αποτελεί ένα πάγιο αίτημα του ΓΕΩΤΕΕ, το οποίο έχει τεθεί επανειλημμένως υπόψη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την προαναφερόμενη πρακτική άσκηση, διάρκειας ενός έτους, παρέχεται στους νέους γεωτεχνικούς (και σε απόφοιτους ορισμένων τμημάτων ΤΕΙ παρεμφερών ειδικοτήτων) η δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο γνωστικό τους αντικείμενο, η οποία είναι χρήσιμη για την περαιτέρω άσκηση του επαγγέλματός τους, σε οποιονδήποτε τομέα απασχόλησης.

Σημειώνουμε ότι οι όροι αμοιβής και ασφάλισης των ασκουμένων είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς του Δημοσίου.

Η δε διάρκεια της πρακτικής άσκησης θεωρείται ως χρόνος εργασιακής εμπειρίας και λαμβάνεται υπόψη, για όλες τις νόμιμες συνέπειες, κατά τη μελλοντική τους απασχόληση τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα», αναφέρει μεταξύ άλλων η εν λόγω επιστολή.

Σχόλια