Κρήτη

Αποφεύγουν το θέμα που αποκάλυψε η «Νέα Κρήτη» για τη νομική κάλυψη της ΔΕΠΑΝΑΛ

Ο “στρουθοκαμηλισμός” ως έκφραση δηλώνει τον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων που, ενώ βλέπουν και αναγνωρίζουν ένα πρόβλημα, αντί να το αντιμετωπίσουν, προτιμούν να υποδυθούν ότι δεν υπάρχει, ελπίζοντας ότι το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του, στο μέλλον.

Ο “στρουθοκαμηλισμός” των δημοτικών συμβούλων που θα βρεθούν μεθαύριο Τετάρτη στην ενετική Λότζια, και συμμετέχουν είτε στη δημοτική Αρχή Ηρακλείου είτε στην αντιπολίτευση, ως συλλογική πολιτική στάση εμφανίστηκε πολλές φορές στο παρελθόν, με τελευταία του εκδήλωση, λίγες εβδομάδες πριν, μετά την ανάρτηση στη “Διαύγεια” της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., που ζητούσε από ασφαλιστικές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου κάλυψης των συνεπειών από αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μάλιστα ζητούσε η ασφαλιστική κάλυψη να είναι ισόβια!

Έκτοτε “άκρα του τάφου σιωπή...”, καμιά δημόσια ανακοίνωση στα τοπικά ΜΜΕ, καμιά δημόσια ανάρτηση στα πολυχρησιμοποιούμενα κοινωνικά δίκτυα, καμιά ανάρτηση στους ηλεκτρονικούς τοίχους... που για άλλα επουσιώδη θέματα “παίρνουν φωτιές”!

Η πράξη αυτή, αν γινόταν ιδιωτικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήταν αποδεκτή και χωρίς καμιά αντίρρηση. Κάθε πολίτης μπορεί να συνάπτει όποια ασφαλιστική σύμβαση επιθυμεί.

Είναι άλλο όμως θέμα αυτό να γίνεται από τον δημοτικό φορέα και να κοστίζει για τα δύο χρόνια της σύμβασης 20.000 ευρώ στο ταμείο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Οι έγκριτοι νομικοί που συμμετέχουν κυρίως στη “Δύναμη Πολιτών” αλλά και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου γνωρίζουν καλά και είναι, νομίζουμε, γενικά παραδεκτό ότι, «κατά πάγια αρχή του Διοικητικού Δικαίου, η διοίκηση μπορεί να προβαίνει μόνο στις ενέργειες εκείνες για τις οποίες παρέχεται ρητή εξουσιοδότηση από την υφιστάμενη νομοθεσία, και όχι σε εκείνες που απλώς δεν απαγορεύονται από κάποια διάταξη...».

Ως εκ τούτου στον δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ, αλλά και στις Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες που υπάγονται στον έλεγχο της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως είναι και η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., για να μπορέσει να υλοποιηθεί κάποια πράξη, κάποια δαπάνη, πρέπει να εντάσσεται τόσο στην επίτευξη των σκοπών της, όσο και να προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου...

Είναι ξεκάθαρο ότι αν οι ενέργειες της διοίκησης δεν εντάσσονται ούτε στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., αλλά ούτε προβλέπονται με ρητή διάταξη νόμου, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν.
Ο “σοφός” νομοθέτης πάντα αναφέρει τι είναι επιτρεπτό να αποφασίζεται και τι να υλοποιείται!

Η κοινωνία του Ηρακλείου περιμένει λοιπόν από τους συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου να πάρουν θέση, πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, για δύο ζητήματα που προέκυψαν στη δημοτική επικαιρότητα:
1. Ποια θέση λαμβάνουν απέναντι στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. να συνάψει ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών απέναντι σε απαιτήσεις που θα αξιώσουν τρίτοι, λόγω των αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεών τους;


- Εντάσσεται η λήψη μιας τέτοιας απόφασης, συμβάλλει στην ενίσχυση των σκοπών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.;
- Ποια διάταξη νόμου δίνει τη δυνατότητα λήψης μιας τέτοιας απόφασης ώστε να μπορεί να εγκριθεί από την Υπηρεσία Επίτροπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να πληρωθεί από το δημοτικό ταμείο;
- Πρέπει να συνεχιστεί ή να παγώσει-ματαιωθεί η διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η σύναψη συμβολαίου με την ασφαλιστική εταιρεία που κατέθεσε συγκεκριμένη προσφορά;
2. Με βάση ποια νομοθετική διάταξη σχετική με το πρόγραμμα “Καλλικράτης” μπορούν να συγχωνευτούν οι Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ως Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες διαφορετικής κατηγορίας;
Είναι νόμιμες οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ για τη συγχώνευση διά της απορρόφησης της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ από τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.;
Στα ερωτήματα αυτά οφείλουν να τοποθετηθούν χωρίς περιστροφές και στρογγυλεύσεις τόσο η διοίκηση του Βασίλη Λαμπρινού, όσο και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης αλλά και ένας-ένας όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Ιδιαίτερα εκείνοι οι δημοτικοί παράγοντες που ηγούνται ή φιλοδοξούν σε ένα χρόνο να ηγηθούν υπαρχόντων ή νέων δημοτικών παρατάξεων και ψηφοδελτίων.
Η με οποιαδήποτε μορφή και αιτία αποφυγή τοποθέτησης απέναντι στο θέμα, για οποιονδήποτε ουσιαστικό λόγο ή από... συναδελφική αλληλεγγύη, για «να μην πάνε κάποιοι φυλακή ή για να μην έχουν συνέπειες από την εκτέλεση των καθηκόντων ως αιρετοί ή διορισμένοι από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου...», δημιουργεί στα ίδια τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου σοβαρό θέμα.
Βέβαια, η άποψη που ακούστηκε χαμηλόφωνα στα... “παρασκήνια της Λότζιας”, ότι «θα αποφασίσουμε, θα ενταλματοποιήσουμε, θα υποβάλουμε ένσταση εφόσον εκδοθεί πράξη από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να εξεταστεί η άποψή μας στην Αθήνα... και μέχρι τότε προχωράμε μέχρι τις εκλογές... χρησιμοποιώντας όλα τα ένδικα μέσα, μέχρι την έκδοση απόφασης έγκρισης έστω χρησιμοποιώντας... τη συγγνωστή πλάνη», μπορεί να τονώνει το νομικό εγωισμό και το νομικό παρελθόν όσων το ισχυρίζονται, αλλά ξεχνούν ότι στην Αυτοδιοίκηση δεν προχωράμε με νομικά αλλά με πολιτικά επιχειρήματα!
Παράλληλα εμείς δεσμευόμαστε να παρακολουθούμε και να ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας, αλλά θεωρούμε με τις δημοσιεύσεις μας και τις... υπηρεσίες (!) υπεύθυνες για την υπάρχουσα πορεία πριν τη λήψη της απόφασης... μέχρι την “τελεσιδικία”.
Όλοι κρινόμαστε, και εμείς με τη δημοσιογραφική άποψη που εκφράζουμε, αλλά περισσότερο όσοι λόγω της αιρετής θέσης που έχουν αρνηθούν να εκφράσουν την ατομική τους ή συλλογική τους θέση, με την επίκληση ότι το θέμα δεν τους αφορά!

ΣΚΟΠΟΙ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Τι αναφέρει το καταστατικό της

Σύμφωνα με το καταστατικό (ΦΕΚ 8422/16.8.2011) της εταιρείας, σκοποί της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. είναι οι εξής:
«Άρθρο 3 - Σκοπός
Σκοπός της εταιρείας είναι:
Α) Η εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα μισθώσεις-εκμισθώσεις ακινήτων, κινητών καντινών, διαφημίσεις, διαχείριση και λειτουργία πάρκινγκ, καθώς και παροχή υποστήριξης στις διαδικασίες ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου Ηρακλείου σε συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα.
Β) Η αξιοποίηση συγκεκριμένης δημοτικής ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου.
Γ) Η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή τεχνικών δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Για το λόγο αυτό η εταιρεία:
α) θα μισθώνει ή θα αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων στο όνομά της,
β) θα προβαίνει στην αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,
γ) θα αναθέτει την εκπόνηση μελετών και έργων που αφορούν την επισκευή, συντήρηση και οποιεσδήποτε αναγκαίες εργασίες για τη διατήρηση και αξιοποίηση όλων των ακινήτων,
δ) θα προβαίνει στην προμήθεια του κάθε φύσης εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών αυτών στοιχείων,
ε) θα συνάπτει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση του σκοπού της,
στ) θα ενάγει και θα ενάγεται και γενικά θα διεξάγει το όνομά της κάθε δίκη και θα επιχειρεί κάθε μέτρο εκτέλεσης που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων της έχει ανατεθεί από το Δήμο Ηρακλείου η διοίκηση και η διαχείριση.
Η επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες στον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, στους δημότες κατοίκους και στους τοπικούς φορείς, και θα αναλάβει τις παραπάνω δραστηριότητες που απορρέουν από τους σκοπούς της.
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ανάπτυξης επιδοτούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης, να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά και νομικά πρόσωπα του εσωτερικού και του εξωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους πιο πάνω επιδιωκόμενους, υπό τον όρο της συμφωνίας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια