Κρήτη

Στο τέλος θα μείνουμε χωρίς κοπάδια...

Απ' το κακό στο χειρότερο, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., βαδίζει η αιγοπροβατοτροφία

Από χρόνο σε χρόνο μειώνονται τα ζώα στην κτηνοτροφία της χώρας μας, κυρίως στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, που αφορά περισσότερο από τους άλλους κλάδους το νησί μας, κάτι που επιβεβαιώνεται μέσα από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Όπως το 2016 σε σχέση με το 2015, έτσι και το 2017 σε σχέση με το 2016 παρουσιάζει μείωση στον πληθυσμό των αιγοπροβάτων. Συγκεκριμένα, στις αίγες η μείωση είναι κατά 3,1% και στα πρόβατα κατά 1,7% το 2017, σε σχέση με το 2016. Αντίθετα, έχουμε αύξηση του αριθμού των βοοειδών, ενώ σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των χοίρων.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα 2016-2017 παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων και των εκμεταλλεύσεων: Ο αριθμός των βοοειδών αυξήθηκε κατά 0,3% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 555.672 ζώα το 2017, έναντι 553.805 ζώων το 2016.


Ο αριθμός των χοίρων δεν παρουσίασε μεταβολή το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανήλθε σε 743.588 ζώα το 2017, έναντι 743.228 ζώων το 2016. Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 1,7% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανήλθε σε 8.592.619 ζώα το 2017, έναντι 8.738.618 ζώων το 2016. Ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 3,1% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανήλθε σε 3.767.839 ζώα το 2017, έναντι 3.887.902 ζώων το 2016.
Αντίστοιχα, αύξηση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 0,1% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή ανήλθε σε 15.183 εκμεταλλεύσεις το 2017, έναντι 15.168 εκμεταλλεύσεων το 2016.


Μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους κατά 0,9% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους ανήλθε σε 17.789 εκμεταλλεύσεις το 2017, έναντι 17.957 εκμεταλλεύσεων το 2016.
Επίσης, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα κατά 0,5% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα ανήλθε σε 87.109 εκμεταλλεύσεις το 2017, έναντι 87.505 εκμεταλλεύσεων το 2016.
Τέλος, μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες κατά 0,4% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες ανήλθε σε 67.551 εκμεταλλεύσεις το 2017, έναντι 67.820 εκμεταλλεύσεων το 2016.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 0,2% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 36,6 το 2017 έναντι 36,5 το 2016.
Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 1,0% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 41,8 το 2017, έναντι 41,4 το 2016. Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 1,2% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 98,6 το 2017 έναντι 99,9 το 2016.
Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 2,7% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 55,8 το 2017 έναντι 57,3 το 2016.

Την προηγούμενη χρονιά

Ας θυμηθούμε όμως τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατά τα έτη 2015-2016.
Ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 2,1% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 36,5 το 2016 έναντι 37,3 το 2015.
Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 12,9% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 41,4 το 2016 έναντι 47,5 το 2015.
Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 0,1% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 99,9 το 2016 έναντι 99,7 το 2015.
Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 1,9% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 57,3 το 2016 έναντι 58,4 το 2015.

ΣΕΚ: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Αξίζει να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι η διοίκηση του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας είχε μέσα στην άνοιξη συνάντηση με τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Γιώργο Τσίπρα, και με τους συνεργάτες του.
Τα στελέχη του ΣΕΚ έθεσαν υπόψη τού κ. Τσίπρα την κατάσταση που επικρατεί στην κτηνοτροφία και ιδιαίτερα στην αιγοπροβατοτροφία, που βρίσκεται μπροστά στην καταστροφή μετά την απαράδεκτη, άδικη και παράλογη μείωση των τιμών παραγωγού αιγοπρόβειου γάλακτος έως και 25%. Πρότειναν συγκεκριμένο πλαίσιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας, όπως και συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση για να ανασχεθεί αυτή η πορεία προς την καταστροφή. Ιδιαίτερα έθεσαν:
- Το θέμα των ελληνοποιήσεων γάλακτος και κρέατος (ιδιαίτερα της φέτας) και της προστασίας των τροφίμων ελληνικής παραγωγής με αυστηρό έλεγχο της εσωτερικής αγοράς και της μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος.
- Την αναβάθμιση των προστίμων όπου διαπιστώνεται νοθεία ή παραπλάνηση του καταναλωτή.
- Την προστασία των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές, όπως της φέτας.
- Συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων για μείωση του κόστους παραγωγής, την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της κτηνοτροφίας μας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΚ, ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε να εξετάσει τις προτάσεις-διεκδικήσεις του ΣΕΚ και να τις μεταφέρει στα αρμόδια υπουργεία προς λύση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν οι κτηνοτρόφοι γίνει αποδέκτες τέτοιων λύσεων, ενώ η κατάσταση στον τομέα της κτηνοτροφίας, όπως γνωρίζουν οι πάντες, πάει από το κακό στο χειρότερο.
Ο πρόεδρος του ΣΕΚ Παναγιώτης Πεβερέτος έχει πολλές φορές μιλήσει στην εφημερίδα μας για την κατάσταση αυτή και δηλώνει ότι, ιδιαίτερα στην Κρήτη, οι αιγοπροβατοτρόφοι αναγκάζονται και εγκαταλείπουν τα ζώα τους, μειώνοντας διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής κρέατος και γάλακτος, σε αντίθεση με τον συνεχή εξευτελισμό των τιμών τους.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια