Κρήτη

Σπουδές στη Νανοτεχνολογία για ενεργειακές εφαρμογές - Νέο διεπιστημονικό πρόγραμμα στην Κρήτη

Ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα κάνει αισθητή την παρουσία του στο ακαδημαϊκό τοπίο της Κρήτης. Η καινοτομία του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος έγκειται στο γεγονός πως αποτελεί προϊόν του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΤΕΙ Κρήτης και ΙΤΕ Κρήτης.

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, και των Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, του ΤΕΙ Κρήτης, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προσκαλούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Νανοτεχνολογία για ενεργειακές εφαρμογές - Nanotechnology for Energy Applications” (ΦΕΚ 1973/1.6.2018) και θα απονέμουν ομώνυμο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Σκοπός του ΔΠΜΣ “Νανοτεχνολογία για ενεργειακές εφαρμογές” είναι η εκπαίδευση, η γνώση και η υψηλή εξειδίκευση στην τεχνολογία των οργανικών ημιαγωγών και υβριδικών δομών για την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών τους στις σύγχρονες επιστήμες της Νανοτεχνολογίας.

Ειδικότερα, στόχος του ΔΠΜΣ είναι η ανάδειξη νέων επιστημόνων με θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες, με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα, για την ανάπτυξη και προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ΔΠΜΣ οι απόφοιτοι θα αναπτύξουν και προσωπικές δεξιότητες, όπως την κριτική σκέψη, τη δυνατότητα να σχεδιάζουν ερευνητικές μελέτες, την ευχέρεια προφορικής παρουσίασης, καθώς και την ικανότητα συγγραφής επιστημονικών άρθρων.

Οι ικανότητες αυτές, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των αποφοίτων στις σύγχρονες εφαρμογές των οργανικών ηλεκτρονικών, θα τους καταστήσουν ως ένα άκρως ελκυστικό και ανταγωνιστικό επιστημονικό προσωπικό, ικανό να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς εργασίας.

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ στη «Νανοτεχνολογία για ενεργειακές εφαρμογές» θα μπορούν:

- Να συνδυάσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές με τις τελευταίες γνώσεις πάνω στους οργανικούς ημιαγωγούς και στις διατάξεις τους.

- Να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία και μεθόδους για την παρασκευή και τον χαρακτηρισμό των οργανικών ημιαγωγών και των αντίστοιχων διατάξεων.

- Να παίρνουν σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις σε ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό οικονομικό, εργασιακό περιβάλλον.

Τα μαθήματα του πρώτου κύκλου του προγράμματος θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΠΜΣ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στο Ηράκλειο, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης και του ΙΤΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, στη διεύθυνση https://www.mscnano.gr/. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να γίνουν δεκτοί/ές στο ΔΠΜΣ, θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Σχολών Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων, και Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ, καθώς και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

 

Δωρεάν γνώσεις

Δεν απαιτείται καταβολή διδάκτρων

O κ. Εμμανουήλ Κυμάκης, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης, μιλώντας στη “Νέα Κρήτη” επισήμανε την ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο θα είναι διεπιστημονικό και δωρεάν.

«Το ενδιαφέρον των μεταπτυχιακών φοιτητών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να είναι μεγάλο, λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα των γνώσεων που προσφέρει στον τομέα της Νανοτεχνολογίας για ενεργειακές εφαρμογές (δεν υπάρχει αντίστοιχο ΔΠΜΣ στον ελληνικό χώρο), τη διεπιστημονικότητα των γνώσεων που θα αποκομίζει ο απόφοιτος λόγω του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού προγράμματος μαθημάτων προσεγγίζοντας το θέμα από πολλαπλές σκοπιές, καθώς επίσης και λόγω της διαρκούς δυνατότητα για χρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχουν ανελλιπώς τα μέλη ΔΕΠ του ΔΠΜΣ (Graphene Flagship, NFFA, κ.ά.).

Η σημαντική χρηματοδότηση και το εκτενές δίκτυο ερευνητικών συνεργασιών που προσφέρουν τα εν λόγω ερευνητικά προγράμματα θα δίνουν τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακού φοιτητές για υποτροφίες (internships) και αποσπάσεις/μετακινήσεις τους σε συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα/εργαστήρια (secondments). Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόλις δημοσιεύτηκε, με καταλυτική ημερομηνία τις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ στο ΔΠΜΣ δε θα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων», είπε χαρακτηριστικά.

 

Σχόλια