Κρήτη

Και νέα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της ΔΕΠΑΝΑΛ

Εκτός από πανελλαδικά πρωτοφανή και προκλητικά εκτός πάσης νομιμότητας απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης αστικής ευθύνης σε ιδιωτική εταιρεία με χρήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ (των δημοτών δηλαδή), από πράξεις, αποφάσεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., που αποκάλυψε η εφημερίδα “ Νέα Κρήτη” χθες, με τη μορφή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, νέα στοιχεία εμφανίστηκαν με τη δημοσίευση του θέματος.

Ενός θέματος που, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις αυτοδιάλυσης της Μονομετοχικής ΔΕΠΑΝΑΛ και της Πολυμετοχικής ΔΕΠΤΑΗ και συγχώνευσής τους σε μία νέα δημοτική πολυμετοχική Α.Ε., έχει ως στόχο να αποφευχθεί κάθε μορφής έλεγχος στη ΔΕΠΑΝΑΛ για μια σειρά μη νόμιμων πράξεων, από το Ελεγκτικό Σύνεδρο, ο Επίτροπος του οποίου ελέγχει μόνο τη μονομετοχική εταιρεία, η οποία, αν διαλυθεί, έλεγχος δεν υφίσταται!

Το χρονικό της πρωτοφανούς υπόθεσης

Να υπενθυμίσουμε ότι, όπως αποκαλύψαμε χθες, η διοίκηση του Βασίλη Λαμπρινού ζητάει προσφορές από ασφαλιστικές εταιρείες έως μεθαύριο Δευτέρα 2 Ιουλίου, προκειμένου με απευθείας ανάθεση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και τα διευθυντικά στελέχη να λαβαίνουν ασφαλιστικές υπηρεσίας ώστε:
• Να έχουν ως ασφαλισμένοι «ισόβια νομική προστασία» από την ασφαλιστική εταιρεία, για τις πράξεις, αποφάσεις ή παραλείψεις τους.
• Να έχουν οι ασφαλισμένοι κάλυψη με αναδρομική ισχύ από την υπογραφή της ασφαλιστικής σύμβασης έως 5 χρόνια πριν, ενώ η διάρκεια της ασφάλισης με καταβολή των ασφαλίστρων θα είναι για δύο χρόνια! Όρος ασύμφορος και απαγορευτικός για τις σοβαρές ασφαλιστικές εταιρείες, που ήδη από γνώστες του χώρου εντοπίζεται ως “φωτογραφικός” για εταιρεία που είναι μάλλον “πρόθυμη” να τον εκπληρώσει!
• Το ασφαλιστικό συμβόλαιο να καλύπτει τα έξοδα για να προστατευτεί η περιουσία που έχουν στην κατοχή τους οι ίδιοι και οι κληρονόμοι τους!
• Το ασφαλιστικό συμβόλαιο να καλύπτει τα έξοδα για την προστασία και αποκατάσταση της φήμης τους!
• Το ασφαλιστικό συμβόλαιο να καλύπτει τα έξοδα υπεράσπισής τους στην περίπτωση που θα χρειαστεί να παραστούν σε δίκη και να πληρωθούν τα χρήματα που πιθανά θα χρειαστεί να καταβάλουν για να αποφυλακιστούν σε περίπτωση καταδίκης!
Το πρωτότυπο ασφαλιστικό συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που ζητάει η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., είναι μια ασφαλιστική κάλυψη, ένα ασφαλιστικό προϊόν, που δεν έχει γίνει ξανά με φορέα της Αυτοδιοίκησης και εμφανίζεται ως μια ομπρέλα νομικής, ασφαλιστικής προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες των πράξεων, αποφάσεων ή παραλείψεων της διοίκησης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
1. Εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών που επιθυμούν να συμμετέχουν με προσφορές - ανεξάρτητα από τη νομιμότητα του συμβολαίου αυτού καθαυτού και την τύχη των προθέσεων του Δ.Σ. - δηλώνουν ότι αρκετοί από τους όρους είναι φωτογραφικοί, όπως π.χ. η αναδρομικότητα της κάλυψης για 5ετία, και υπονομεύουν τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών.
2. Οι φωτογραφικοί όροι, κατά πληροφορίες, φέρεται να περιγράφουν την ασφαλιστική εταιρεία, εκπρόσωπος της οποίας είναι αιρετός της Αυτοδιοίκησης, που μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν μάλλον είχε σχέση και με τη ΔΕΠΑΝΑΛ.
3. Οι αναφερόμενοι όροι και όλο το σκηνικό δίνουν τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι έχει υπάρξει μελετημένη προσυνεννόηση και συζήτηση μεταξύ πολλών αυτοδιοικητικών στελεχών, που είχε σαν αποτέλεσμα την ΟΜΟΦΩΝΙΑ στην απόφαση και από την πλειοψηφία και από πρόσωπα που εκπροσωπούν την αντιπολίτευση στο Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ.

Κουίζ...

Ποιο στέλεχος της “Δύναμης Πολιτών” φέρεται να έχει συνεννοηθεί να αναλάβει με απευθείας ανάθεση την ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με λεφτά της Μονομετοχικής Εταιρείας του Δήμου;
Επειδή μέχρι στιγμής υπάρχει μια ανεξήγητη επί της ουσίας αφωνία από τους εμπλεκόμενους στο θέμα, θα προτιμήσουμε για την ώρα να βάλουμε ένα κουίζ για τον άνθρωπο που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την ασφάλιση αστικής ευθύνης... ως εκπρόσωπος της ασφαλιστής εταιρείας:
• Είναι δημοτικός σύμβουλος;
• Είναι μέλος της “Δύναμης Πολιτών”;
• Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.;
• Ο εκπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας θα περιλαμβάνεται στους ασφαλισμένους, δηλαδή οι παροχές των καλύψεων αστικής ευθύνης θα αφορούν και τον εκπρόσωπο-ασφαλιστή;
Για διευκόλυνση λέμε ότι η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις είναι ίδια.

Ελεγκτικό συνέδριο - Εισαγγελία

Βέβαια, όλη η κουβέντα γίνεται “χωρίς τον ξενοδόχο”, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έχει την ευθύνη της προληπτικής έγκρισης των δαπανών, στην οποία έχει αρχίσει να στέλνει τα χρηματικά εντάλματα η υπηρεσία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για θεώρηση, μετά από 4 χρόνια (!) μόλις τον Μάρτιο που μας πέρασε! Κάποιοι συνταξιούχοι νομικοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι στο Ηράκλειο υπάρχει και Εισαγγελία!

Συμφωνεί κατά πλειοψηφία στην αυτοδιάλυση και τη δημιουργία νέας εταιρείας!

Όμως σήμερα προκύπτει και κάτι ακόμη, που αφορά στην αυτοδιάλυση ΔΕΠΤΑΗ και ΔΕΠΑΝΑΛ, ώστε με τη “συγχώνευσή” τους να προκύψει μία νέα εταιρεία, που όμως θα είναι πολυμετοχική και όχι μονομετοχική, όπως η ΔΕΠΑΝΑΛ τώρα, ώστε ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μην μπορεί πλέον να ελέγξει, ούτε προ ούτε μετά την αυτοδιάλυση της ΔΕΠΑΝΑΛ, τις μη νόμιμες πράξεις.
Σύμφωνα με την Απόφαση 74/18 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση αναφορικά με τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη συγχώνευση των εταιρειών “ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.” και “ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ”», αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
1. Την έγκριση της πρόθεσης συγχώνευσης των εταιρειών “ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.” και “ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε.”, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 69-78 του Νόμου 2190/1920 και 1-5 του Νόμου 2166/1993. Ως ισολογισμός μετασχηματισμού ορίζεται η 31η/12/2017. Η έδρα της “ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.” θα παραμείνει στη δημοτική ενότητα της Νέας Αλικαρνασσού.
Προτείνεται ο κ. Γεώργιος Τσακαλάκης του Ιωάννη, ορκωτός ελεγκτής με ΑΜ ΣΟΕΛ 47461, μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία Grant Thornton Α.Ε. (και τον διακριτικό τίτλο Grant Thornton Α.Ε.), με ΑΜ ΣΟΕΛ 127, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου, αρ. 56, Τ.Κ. 17.564, να προβεί στην πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας “ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε.”, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993.
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για να συντάξει το σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως, εφόσον προχωρήσει η διαδικασία συγχωνεύσεως.
3. Να εκπονηθεί Οικονομοτεχνική Μελέτη Σκοπιμότητας-Βιωσιμότητας από την εταιρεία “ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.”.
4. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών από την εταιρεία “ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.”, στον οποίο θα καθοριστεί το πλαίσιο μετά τη συγχώνευση, λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταφέρεται αυτοδικαίως όλο το προσωπικό της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε.
Μειοψηφούντος του κ. Ευάγγελου Σισαμάκη, ο οποίος δε συμφωνεί με τη λήψη της παρούσας απόφασης.
Ο κ. Καζάνης Στυλιανός έδωσε λευκή ψήφο κατά τη λήψη της απόφασης αυτής.
Οι δύο τελευταίοι ως εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, αντίθετα με την πρόταση για ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ, που την ψήφισαν ομόφωνα με την πλειοψηφία, εδώ διαφοροποιήθηκαν, ο πρώτος καταψηφίζοντας και ο δεύτερος με λευκό!

Επίλογος με σενάριο για... “στρατήγημα”

Πάντως, καλά γνωρίζοντες τα τεκταινόμενα υποστηρίζουν ότι, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την αποκάλυψη της “Ν.Κ.”, ιδίως για το πρωτοφανές της ιδιωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ για πράξεις και παραλείψεις τους, με χρήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ, ίσως να επιχειρηθεί από τους ενορχηστρωτές ένα άλλο “στρατήγημα”. Μέχρι μεθαύριο Δευτέρα, που είναι η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από τις ασφαλιστικές εταιρείες, να αποσυρθεί η πρωτοφανής αυτή απόφαση και να ακυρωθεί, αλλά να διασωθεί και να περάσει η αυτοδιάλυση ΔΕΠΑΝΑΛ και ΔΕΠΤΑΗ, για τη δημιουργία μιας νέας πολυμετοχικής εταιρείας, ώστε να αποφευχθεί ο έλεγχος της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι και το κρίσιμο ζητούμενο, για να μη βρεθούν οι μη νόμιμες αποφάσεις χιλιάδων ευρώ που ελήφθησαν στο Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ.
Και εδώ όμως υπάρχει μείζον θέμα. Μετά από μια τυχόν αυτοδιάλυση, μπορεί σήμερα να συσταθεί μια καθαρή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006, και μάλιστα πολυμετοχική;
Εδώ υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια, που δεν μπορούν να αγνοήσουν, όσο κι αν το θέλουν: ΔΕΠΑΝΑΛ και ΔΕΠΤΑΗ υπόκεινται ακόμη και για μια τέτοια “συγχώνευση” ως προς τη νομιμότητά της στον έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια