Κρήτη

Το... πηγαινέλα για μια λαϊκή αγορά

Έβγαλαν λάθος απόφαση σε διαβούλευση!

Απλό λάθος, αθώα “γκάφα” ή μήπως υποκρύπτεται κάτι άλλο; Όπως και να έχει, μιλάμε για μια πρωτοφανή γκάφα αυτή που έγινε από τον Δήμο Ηρακλείου για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς του Μασταμπά!

Ούτε λίγο-ούτε πολύ, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου έβγαλε σε δημόσια διαβούλευση λάθος απόφαση, με λάθος δηλαδή εν μέρει τους νέους δρόμους που προτείνεται να μετακομίσει η λαϊκή της Τετάρτης. Και χθες προχώρησε στην ακύρωση της αρχικής απόφασης και στην απόσυρσή της από τη δημόσια διαβούλευση, όπου ανήρτησε νέα, διορθωμένη απόφαση.

Στην πρώτη απόφαση που τέθηκε σε διαβούλευση αναφερόταν πως προωθείται η μεταφορά της λαϊκής στη Σμπώκου (ως τη συμβολή της με την Παρασκευοπούλου), στην Πατελάρου (από τη Σμπώκου μέχρι το τέρμα του δρόμου) και στην Πατριάρχου Φωτίου (από την Ιωνίας ως τη Ραυτοπούλου).

Στη νέα απόφαση, που πάρθηκε χθες για να τεθεί σε διαβούλευση, δεν υπάρχει η Σμπώκου αλλά η Αντωνίου Καστρινάκη. Γίνεται συγκεκριμένα λόγος για μεταφορά της λαϊκής του Μασταμπά στην οδό Αντωνίου Καστρινάκη (από Σμπώκου ως τη συμβολή με Παρασκευοπούλου), στην Πατελάρου (από τη Σμπώκου μέχρι το τέρμα του δρόμου) και στην Πατριάρχου Φωτίου (από την Ιωνίας ως τη Ραυτοπούλου).

Στη νέα απόφαση, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο Δήμος, γίνεται λόγος για λάθος εκ παραδρομής στην 1η απόφαση. Βεβαίως και μπορεί να συμβεί. Άλλωστε, τα λάθη είναι ανθρώπινα. Όμως εδώ προκύπτουν δύο εύλογες απορίες: Πώς γίνεται να μην είδε κανείς το εκ παραδρομής λάθος σε μια απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και άρα θα έπρεπε (θεωρητικά) να είχε ελεγχθεί πολλάκις προτού αναρτηθεί; Και δεύτερον, πώς γίνεται, αν μιλάμε απλώς για χτύπημα αλά... δαίμων του τυπογραφείου, στην αρχική απόφαση που αναρτήθηκε να παρατίθεται ιστορικό ενεργειών, με σχετικά έγγραφα της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, της Τροχαίας κ.λπ., όπου σε όλα φιγουράρει το ίδιο λάθος (δηλαδή η Σμπώκου), αντί για το σωστό, που είναι η Αντωνίου Καστρινάκη;

Η διορθωτική απόφαση

Όπως αναφέρεται στη νέα, διορθωμένη απόφαση, «η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 29/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται σε χρονικές προθεσμίες.
Θέμα 1o: Ακύρωση της αρ. 32/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Λήψη νέας απόφασης για τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, που διεξάγεται στην περιοχή Μασταμπάς. Στη με αρ. πρωτ. 49952/14.06.2018 εισήγηση της Υπηρεσίας μας, που αφορούσε τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, που διεξάγεται στην περιοχή Μασταμπάς, εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στην περιγραφή των οδών που προτείνονται η “Αντωνίου Καστρινάκη, από τη συμβολή της με την οδό Βασιλείου Σμπώκου έως τη συμβολή της με την οδό Παρασκευοπούλου”.
Η ανωτέρω εισήγηση εισήχθη προς συζήτηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/06/2018 και λήφθηκε η αρ. 32/2018 απόφαση, προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση για 20 ημέρες, ώστε να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλείται να ανακαλέσει την ως άνω απόφασή της και να αποφασίσει εκ νέου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης στην περιοχή Μασταμπάς, από την οδό Ραυτοπούλου στις οδούς:
* Αντωνίου Καστρινάκη από την οδό Βασιλείου Σμπώκου έως τη συμβολή της με την οδό Παρασκευοπούλου.
* Πατελάρου από την οδό Βασιλείου Σμπώκου έως το τέλος της οδού Πατελάρου.
* Πατριάρχου Φωτίου από τη λεωφόρο Ιωνίας έως την οδό Ραυτοπούλου».

Σχόλια