Κρήτη

Άριστα αποτελέσματα για το πρόγραμμα του ΕΣΔΑΚ

Από “κόσκινο” περνά η Κομισιόν το πρωτοποριακό πρόγραμμα της μετατροπής των ξενοδοχειακών αποβλήτων σε ζωοτροφή, που υλοποιείται στην Κρήτη από τον ΕΣΔΑΚ, σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα. Και όπως προκύπτει, το “κοσκίνισμα” έχει βγάλει άριστα αποτελέσματα...

Για του λόγου το αληθές, με τις καλύτερες των εντυπώσεων έφυγε η Monitoring Expert του έργου κ. Χριστίνα Μαρούλη, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των έργων LIFE, που πραγματοποίησε έναν ακόμα εξονυχιστικό έλεγχο προόδου για το πρόγραμμα “Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE - F4F (Καινοτόμος Διεργασία για τη Μετατροπή των Ξενοδοχειακών Αποβλήτων Τροφών σε Ζωοτροφή - LIFE - F4F)”, με κωδικό αριθμό LIFE15 ENV/GR/000257, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επί ένα διήμερο πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με τους εκπροσώπους του ΕΣΔΑΚ και του ΤΕΙ Κρήτης, που σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου υλοποιούν το πρόγραμμα, έγιναν επισκέψεις στην πιλοτική μονάδα, ελέγχθηκαν όλες οι διαδικασίες που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, πραγματοποιήθηκαν αναλυτικές εισηγήσεις και διαπιστώθηκε η άψογη πορεία του σημαντικού αυτού πιλοτικού προγράμματος.

Σχόλια