Κρήτη

Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για τους κόμβους της Αγίας Πελαγίας

Άργησαν - για την ακρίβεια άργησαν χαρακτηριστικά, δοκιμάζοντας τα νεύρα και τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας - αλλά επιτέλους έφτασε η ώρα για τους πολυσυζητημένους κόμβους του ΒΟΑΚ στο ύψος της Αγίας Πελαγίας και της Αχλάδας.

Χθες αναρτήθηκε από το υπουργείο Υποδομών στη “Διαύγεια” η σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 5 εκατ. ευρώ (εδώ έχουμε μάλιστα αύξηση προϋπολογισμού κατά 1,5 εκατ. ευρώ, που είναι ευχάριστη έκπληξη) για τη δημοπράτηση του έργου “Επεμβάσεις στους κόμβους Αγίας Πελαγίας και Αχλάδας του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ) για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας”.

Στην ίδια υπουργική απόφαση δίνεται εξουσιοδότηση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του έργου και διενέργειας της δημοπράτησης με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο των δημόσιων έργων, τον γνωστό πλέον Νόμο 4412/2016.

Ουσιαστικά έχουμε το πρώτο βήμα της δημοπράτησης των κόμβων της Αγίας Πελαγίας που περιμένουμε τόσα χρόνια, ώστε οι δύο τουριστικοί οικισμοί να αποκτήσουν κανονική, ασφαλή πρόσβαση και να πάψουμε να θρηνούμε θύματα και τραυματίες στα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που σημειώνονται συχνά-πυκνά στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή καθαυτή η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα οριστεί για τα τέλη Ιουλίου.

Αναλυτικότερα, η απόφαση που αναρτήθηκε χθες στη “Διαύγεια” αφορά στην έγκριση: α) δέσμευσης προϋπολογισμού συνολικού ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ07100003, με τίτλο “Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)” της ΣΑΕ 071, για τη δημοπράτηση του έργου “Επεμβάσεις στους κόμβους Αγίας Πελαγίας και Αχλάδας του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ) για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας”, β) δημοπράτησης του υπόψη έργου σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και γ) εξουσιοδότησης έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του υπόψη έργου.

Επειδή:

1) Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Προεδρικού Διατάγματος 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α’), σε συνδυασμό με τη με αρ. πρωτ. Δ14/οικ. 764/9.5.2018 (ΦΕΚ 2191 Β’) απόφαση υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., η δημοπράτηση και η άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένης Αρχής για το έργο του θέματος εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14),

2) Η βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας σε ορισμένα τμήματα του ΒΟΑΚ είναι εξαιρετικά κρίσιμο θέμα και επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι κάθε χρόνο καταγράφονται σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει βαρύτατο κοινωνικό και οικονομικό κόστος,

3) Στο τμήμα του ΒΟΑΚ, και ειδικότερα στις περιοχές των συμβολών προς Αγία Πελαγία και προς Αχλάδα, είναι απολύτως αναγκαίο να γίνουν οδικές παρεμβάσεις και διαμόρφωση δύο κυκλοφοριακών κόμβων με κλάδους εισόδου-εξόδου, ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια οι κινήσεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς και

4) Η δημοπράτηση και η υλοποίηση του έργου του θέματος είναι απολύτως αναγκαία και επείγουσα, δεδομένου ότι η ολοκλήρωσή του θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή ικανότητα του ΒΟΑΚ, αποφασίζουμε:

  1. Εγκρίνουμε τη δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ07100003 με τίτλο “Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)” της ΣΑΕ 071, για τη δημοπράτηση του έργου “Επεμβάσεις στους κόμβους Αγίας Πελαγίας και Αχλάδας του ΒΟΑΚ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας”.
  2. Η δημοπράτηση του έργου του θέματος να γίνει με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  3. Εξουσιοδοτούμε τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) να εγκρίνει τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του έργου, να τα αποστείλει προς δημοσίευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και να διενεργήσει τον διαγωνισμό (και τις τυχόν επαναλήψεις αυτού)», αναφέρει η απόφαση που αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”.

Η προετοιμασία

Για να φτάσουμε στις τωρινές εξελίξεις είχε προηγηθεί μια μακρά περίοδος προετοιμασίας και ωρίμανσης τού προς δημοπράτηση έργου. Σύμφωνα με τα σχετικά βήματα που έχει ανακοινώσει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.:

- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚ εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου “Κατασκευή 2 ασφαλών εισόδων-εξόδων στην εθνική οδό αρ. 90 ΒΟΑΚ, στις περιοχές των συμβολών προς Αγία Πελαγία & προς Αχλάδα”, και αφού είχαν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου (ΑΕΠΟ) με τη με αρ πρ. 1789/13.6.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

- Με σχετικό έγγραφο στις 28/2/2017 ζητήθηκε η ανάληψη δέσμευσης υποχρέωσης-διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Επιχορήγηση ΟΑΚ για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή 2 ασφαλών εισόδων-εξόδων στην εθνική οδό αρ. 90 (ΒΟΑΚ) στις περιοχές των συμβολών προς Αγία Πελαγία και προς Αχλάδα”» σε βάρος της ΣΑΕ 071 2015ΣΕ07100003, με προϋπολογισμό 3,5 εκατ. ευρώ.

- Με νεότερο έγγραφο στις 10/5/2017, στάλθηκε εκ νέου το τεχνικό δελτίο του έργου, για την ένταξη και χρηματοδότησή του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τέλος, στις 26/10/2017 ζητήθηκε εκ νέου η πίστωση ποσού 3,24 εκατ. ευρώ.

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια