Κρήτη

«Ζεστό» χρήμα 46.000.000 στους δήμους για έργα

«Ζεστό» χρήμα μέχρι και 46.000.000 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να δοθεί στους δήμους ως επιχορήγηση για το 2018.

Τα χρήματα ανέρχονται στα 46.913.336 εκατομμύρια τα οποία αποδίδονται ως 1η, 2η, 3η και 4η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Η επιχορήγηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών υλοποίησης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των δήμων, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το ποσό, θα αποδοθεί στους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν και για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων.

Σχόλια