Κρήτη

Σηκώνουν αντάρτικο... για τον «Κλεισθένη»

Με πολλές παρατηρήσεις, σχόλια και προβληματισμούς ολοκληρώθηκε (από τυπικής πλευράς) χθες η διαβούλευση για το νομοσχέδιο του “Κλεισθένη 1”. Ξεχωρίζει όμως μια ηχηρή παρέμβαση-διάβημα “διαμαρτυρία” εκ μέρους των συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Σε κοινό κείμενο-παρέμβασή τους οι συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μεταξύ των οποίων και η δική μας συντονίστρια εδώ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, εγείρουν ανοιχτά ζήτημα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου! Προτάσσουν μάλιστα ως αιχμή του δόρατος τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης (που έχουν ως αντικείμενο την ιθαγένεια, το Μητρώο Αρρένων και συναφή ζητήματα) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο υπουργείο Εσωτερικών. Στέκονται επίσης στη δημιουργία νέου φορέα επόπτευσης των ΟΤΑ, του φορέα Νομιμότητας, ο οποίος θα υπάγεται και θα λογοδοτεί φυσικά απευθείας στον εκάστοτε υπουργό Εσωτερικών!

Και στις δύο περιπτώσεις, όπως τονίζουν η Μαρία Κοζυράκη και οι υπόλοιποι επικεφαλής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καταστρατηγείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη έννοια της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων!

Η κοινή αυτή παρέμβαση από πλευράς των συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη, για δύο πολύ απλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι εγείρεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας του “Κλεισθένη” επί συγκεκριμένης βάσης και απτών επιχειρημάτων και ο δεύτερος ότι δε μιλάμε για αντίδραση από πλευράς αυτοδιοικητικών, όπως οι πρόεδροι ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, που κατά ορισμένους (όπως ο υπουργός Εσωτερικών) λειτουργούν και με κομματικά, αντιπολιτευτικά κριτήρια και ατζέντα.

Μιλάμε για διορισμένους από τη νυν κυβέρνηση συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που το λιγότερο είναι φιλοκυβερνητικών διαθέσεων και επουδενί δε θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για πολιτικά-κομματικά κίνητρα...

Ουσιαστικά μιλάμε για το πρώτο εσωτερικό, ενδοκυβερνητικό “αντάρτικο” απέναντι στον “Κλεισθένη” και στο σχεδιασμό του υπουργείου Εσωτερικών.

Το “διάβημα”

Ειδικότερα, σύμφωνα με το κείμενό τους, οι συντονιστές των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας επισημαίνουν με νόημα προς το ΥΠ.ΕΣ. «αντισυνταγματικότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων από περιφερειακά σε κεντρικά κρατικά όργανα.

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας [1], από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 101 παρ. 3 και 118 παρ. 3 του Συντάγματος προκύπτει ότι η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κεντρικών και των περιφερειακών κρατικών υπηρεσιών έχει παγιοποιηθεί με τις διατάξεις που υφίσταντο ήδη κατά την έναρξη ισχύος του Συντάγματος του 1975 και αποσκοπούσαν στην περαιτέρω ενίσχυση του αποκεντρωτικού συστήματος. Προβλέπεται ρητώς ότι οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής της κατανομής είναι θεμιτή μόνον αν ειδικές αρμοδιότητες, που ανήκουν σε κεντρικό όργανο, μεταφερθούν με νόμο ή κατ’ εξουσιοδότησή του σε περιφερειακό όργανο. Αρμοδιότητες επομένως οι οποίες είτε κατά την έναρξη ισχύος του Συντάγματος ανήκαν σε περιφερειακά όργανα, είτε μετά την έναρξη ισχύος του μεταβιβάστηκαν σε αυτές με νόμο ή κατ’ εξουσιοδότησή του δεν επιτρέπεται να επαναφέρονται σε κεντρικά όργανα.

Έχει δημιουργηθεί έτσι ένα “αποκεντρωτικό κεκτημένο”, οποιαδήποτε παρέκκλιση από το οποίο θα μπορούσε να γίνει δεκτή μόνο για τεκμηριωμένα σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς οι συνταγματικές ρυθμίσεις ευνοούν τη διαρκή και μονόδρομη ενίσχυση του αποκεντρωτικού συστήματος και όχι την αποδυνάμωσή του, σε αρμονία με τις σύγχρονες τάσεις οργάνωσης του κράτους και της αρχή της επικουρικότητας».

«Αναφορικά με τις ΔΑΚ (Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης), η μεταφορά ομάδας αρμοδιοτήτων μιας Διεύθυνσης από τα περιφερειακά όργανα (Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) σε κεντρικό όργανο (υπουργός Εσωτερικών) καταργεί, κατά το μέρος του υπουργείου αυτού, τη συνταγματική απαίτηση για “γενική αποφασιστική αρμοδιότητα” του περιφερειακού οργάνου», σημειώνουν με νόημα οι συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και επισημαίνουν ακόμα: «Οι Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης ως οργανικές μονάδες των Α.Δ. της χώρας μετείχαν στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση πόρων. Είναι χαρακτηριστική η κοινή χρήση πόρων με άλλες Διευθύνσεις και τμήματα των Αποκεντρωμένων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη αγοράς και διάθεσης οικονομικών και τεχνολογικών πόρων. Με την ένταξη στις δομές του ΥΠ.ΕΣ. θα είναι αναγκαία η αγορά και διάθεση τέτοιων πόρων. Η διοικητική, οικονομική και τεχνολογική υποστήριξη των δομών αυτών θα πρέπει να γίνεται από το κέντρο των Αθηνών, με συνακόλουθα προβλήματα γνώσης και απόστασης.

Το ποιοτικά παραγόμενο έργο των υπηρεσιών μας ουδέποτε αμφισβητήθηκε μέσα από τα αποτελέσματα είτε των πράξεων των αρμόδιων δικαστικών Αρχών επί ακυρωτικών αιτημάτων, είτε από την τύχη των προσφυγών ενώπιον του υπουργού ΥΠ.ΕΣ., γεγονός που επίσης καταδεικνύει την αποτελεσματική, παρά τις όποιες δυσχέρειες, λειτουργία των ΔΑΚ».

“Πυρά” και για την αλλαγή του καθεστώτος ελέγχου των ΟΤΑ

Στο ίδιο κείμενο εκτοξεύονται ευθεία “πυρά” και σε σχέση με την αλλαγή του καθεστώτος ελέγχου των ΟΤΑ.

«Με τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, δηλαδή με τη δημιουργία του επόπτη Νομιμότητας, ως Αρχή υπαγόμενη απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών, και την αποδέσμευση των ΔΑΚ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το ΥΠ.ΕΣ. επανέρχεται ουσιαστικά στην κατάσταση πριν από τη δημιουργία, κατόπιν συνταγματικής επιταγής για διοικητική αποκέντρωση, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατά προφανή παράβαση της επιταγής αυτής και αντιστρέφοντας μια πορεία ετών, με την οποία το ελληνικό διοικητικό σύστημα προσαρμόστηκε καλύτερα στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές μιας σύγχρονης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά...

Σχόλια