Κρήτη

Προωθούν λειτουργία καταστημάτων μέχρι τις 11 το βράδυ

Τη λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 11 τη νύχτα στις τουριστικές περιοχές της Κρήτης μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου συζητάει σε συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης μεθαύριο Πέμπτη, μετά από σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης.

“Δούρειο Ίππο” για την πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου σε ολόκληρη την Κρήτη, μέσα από το “βάπτισμα” όλων των περιοχών ως τουριστικών, χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή η διοίκηση της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, που προειδοποιεί ότι, αν το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης λάβει μια τέτοια απόφαση, «θα καλέσουμε σε ξεσηκωμό τους εμποροϋπαλλήλους και θα αγωνιστούμε να την ανατρέψουμε στην πράξη»!

Συγκεκριμένα, με θέμα “περί επέκτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές”, η Περιφέρεια Κρήτης έχει αποστείλει έγγραφο προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αναφέρει ότι υπάρχει σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης περί έγκρισης διεύρυνσης του ωραρίου των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στις χαρακτηρισμένες ως τουριστικές περιοχές προαιρετικά έως και τις 11 μ.μ., και συγκεκριμένα για την περίοδο από 1η Απριλίου έως και 30 Νοεμβρίου.

Για το παραπάνω αίτημα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3377/05, σύμφωνα με το οποίο καθιερώνεται:

«1) Σε εθνική κλίμακα ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/90, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 παρ. 2 του Ν. 2224/94 και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/94 και ορίζεται για τις καθημερινές μέχρι 9 μ.μ. και το Σάββατο μέχρι 8 μ.μ.

2) Το πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, να “παρατείνεται κατά χρόνο σ’ όλο το νομό ή σε ορισμένες περιοχές αυτού, με αποφάσεις των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων”, νυν Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων», σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο.

«Προκειμένου να προβούμε στην έκδοση απόφασης ή αποφάσεων με την κατά χρόνο παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 12 του παραπάνω νόμου, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων (Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου) της Περιφέρειας Κρήτης, που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση, θα θέλαμε εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επίδοση του παρόντος, την γνώμη των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, όπως προβλέπεται από την παραπάνω παρ. 2.

Παρελθούσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, η έκδοση απόφασης ή αποφάσεων που αφορούν το εν λόγω θέμα εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη».
Με το υπ’ αριθ. 128/30.05.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου ζητήθηκαν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.

Ενδιαφερόμενες οργανώσεις

Ανταποκρινόμενες στο παραπάνω σχετικό έγγραφο, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης διατύπωσαν εγγράφως και εντός της ταχθείσας προθεσμίας τις γνώμες τους, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω:

* Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
- ΟΕΒΕΝΗ (γνωμοδοτεί αρνητικά).
- Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου (συντάσσεται με την Ομοσπονδία Συλλόγων Κρήτης).
- Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου (γνωμοδοτεί αρνητικά).

* Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
- ΟΕΒΕΝΧ (γνωμοδοτεί θετικά αλλά μόνο για τα αμιγώς τουριστικά τοπικά καταστήματα).
- Εμπορικός Σύλλογος Κισσάμου (συντάσσεται με την Ομοσπονδία Συλλόγων Κρήτης).
- Σύλλογος Καταστηματαρχών-Επιχ/χων Πλατανιά (συντάσσεται με την Ομοσπονδία Συλλόγων Κρήτης).
- ΣΕΛΠΕ (γνωμοδοτεί θετικά αρκεί να αναφέρεται στο σύνολο των καταστημάτων λιανικής της περιοχής, χωρίς καμία εξαίρεση).
- Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων (γνωμοδοτεί αρνητικά, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα συμφραζόμενα).
- Εργατικό Κέντρο Χανίων (γνωμοδοτεί αρνητικά).

* Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου
- ΟΕΒΕΝΡ (γνωμοδοτεί θετικά).
- Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου (συντάσσεται με την Ομοσπονδία Συλλόγων Κρήτης).
- Σύνδεσμος Λογιστών και Υπαλλήλων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ν. Ρεθύμνου (γνωμοδοτεί αρνητικά).
- Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου (γνωμοδοτεί αρνητικά).

* Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
- ΟΕΒΕΝΛ (γνωμοδοτεί θετικά, αλλά στις χαρακτηρισμένες και μόνο ως τουριστικές περιοχές και σε καταστήματα που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση).
- Εργατικό Κέντρο Λασιθίου (γνωμοδοτεί αρνητικά).

Οι θέσεις των εμποροϋπαλλήλων

Σε κινητοποιήσεις αν αποφασιστεί η διεύρυνση

Μιλώντας στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” χθες, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου Δημόκριτος Σαλούστρος επισήμανε τα έξης: «Η Περιφέρεια μπαίνει μπροστάρης, εξυπηρετώντας τα μονοπώλια, να νομοθετήσει κάτι παρά το γεγονός ότι το σύνολο των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργάνων το έχει απορρίψει, όπως επίσης και μια πολύ σημαντική μερίδα των αυτοαπασχολούμενων, μικρών εμπόρων και των εκπροσώπων τους.

Στο κείμενο επικαλείται την άποψη των Δήμων, παρόλο που δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και δεν αναγνωρίζονται σαν συμβαλλόμενοι φορείς. Την ίδια στιγμή, δεν αναφέρει τις δημοσιοποιημένες και κοινοποιημένες θέσεις τόσο της ΕΙΥΗ, καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων.

Με πρόσχημα τις τουριστικές περιοχές, επιδιώκει τη διεύρυνση του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων και την κατακρεούργηση των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, των μικρών εμπόρων και των οικογενειών τους».

Ο Δημόκριτος Σαλούστρος καλεί την Περιφέρεια Κρήτης να ακυρώσει τη συζήτηση μεθαύριο Πέμπτη, διαφορετικά προειδοποιεί με δυναμικές κινητοποιήσεις.

«Αν αποφασίσουν τη διεύρυνση του ωραρίου, εμείς θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις μέχρι να την καταργήσουμε στην πράξη. Ήδη έχουμε καλέσει τα μέλη μας να βρίσκονται σε επαγρύπνηση»...
Καταλήγοντας, ο συνδικαλιστής διερωτάται: «Γιατί η Περιφέρεια Κρήτης φέρνει και ξαναφέρνει προς συζήτηση ένα θέμα που γνωρίζει ότι έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στους περισσότερους από τους φορείς που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή; Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι την ώρα που έχουμε τον ίδιο πρόεδρο σε ΟΕΣΚ και Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου, βλέπουμε τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου να μην έχει αποφανθεί επί του θέματος».

Σχόλια