Κρήτη

Κραυγή αγωνίας για τα αμπέλια

Εξίμισι χιλιάδες στρέμματα οιναμπέλων εγκρίθηκαν και φέτος για τη χώρα μας, αλλά μιλώντας στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” ο πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) Χρήστος Μάρκου εκφράζει την ανησυχία του ότι, επειδή δε συνδυάζονται με τις χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης, μάλλον ελάχιστα θα φυτευτούν από αυτά, όπως έγινε και πέρυσι.

Στο μεταξύ, το άλλο πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης των Οιναμπέλων προχωράει και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς της Π.Ε. ότι για την περίοδο 2018-2019 θα παραλαμβάνονται αιτήσεις έως και τις 25 Μαΐου.

«Εξίμισι στρέμματα οιναμπέλων εγκρίθηκαν και φέτος. Αλλά λόγω γραφειοκρατίας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δε θα μπουν στα Σχέδια Βελτίωσης, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει η ΚΕΟΣΟΕ να χρηματοδοτηθούν αυτές ως νέες φυτεύσεις. Έτσι, θα φυτευτούν κάποιες εκτάσεις από αυτούς που έχουν το χρήμα, ενώ οι άδειες θα μείνουν στα χέρια των απλών αμπελουργών ως ανεκμετάλλευτες και αναξιοποίητες και θα ξαναγυρίσουν πίσω στο Εθνικό Αποθεματικό», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ.

Όπως διευκρίνισε ο Χρήστος Μάρκου, είναι άλλο οι νέες φυτεύσεις και άλλο το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των οιναμπέλων, το οποίο και προχωράει κανονικά.

«Το μέτρο που αφορά στις νέες φυτεύσεις λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια. Όμως έχουν φυτευτεί ελάχιστα αμπέλια. Και ο λόγος είναι ότι είναι σημαντικό το κόστος και ο αμπελουργός δεν έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει αν δεν καταφέρει να ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης. Αν όμως μπει ο παραγωγός στο σχετικό πρόγραμμα, μέσα στο χρόνο που θα κάνει τη φύτευση μπορεί να πάρει τα χρήματα πίσω».

Γιατί όμως δε συμβαδίζουν οι νέες φυτεύσεις με το πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης;

«Το πρόγραμμα αυτό τελειώνει τώρα, ενώ οι νέες φυτεύσεις συνεχίζονται χωρίς να υπάρχουν τα Σχέδια Βελτίωσης», όπως εξήγησε στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” ο κ. Μάρκου.

«Από τώρα και μετά, λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Τα Σχέδια Βελτίωσης και οι άδειες για τις νέες φυτεύσεις δεν πάνε μαζί, στον ίδιο χρονικό ορίζοντα. Εξ ανάγκης το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δέχτηκε να εντάξει τις νέες φυτεύσεις στα Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία όμως σταματάνε κι επομένως στην πράξη αυτό δεν μπορεί να γίνει».

Η αναδιάρθρωση οιναμπέλων

Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης των οιναμπέλων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου διευκρινίζει ότι δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

- Όσοι καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες ή/και διαθέτουν άδειες αναφύτευσης από μετατροπή ή άδειες αναφύτευσης και βρίσκονται σε ισχύ.

- Δε χορηγείται στήριξη για τους παραγωγούς με παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1234/2007 και στο άρθρο 71 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013.

Επιλέξιμες εκτάσεις/τεμάχια αποτελούν όσες:

* Είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την αριθ. 2919/95506/13-9-2017 απόφαση υπουργού και υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας” (Β’3276/18-09-2017), όπως κάθε φορά ισχύει.

* Είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο.

* Έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές, αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του Καν. (Ε.Ε.) 2018/274, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα. Οι εν λόγω δηλώσεις, σε συνδυασμό με επιτόπιο έλεγχο, αποτελούν απόδειξη ότι ο οικείος αμπελώνας συντηρείται ορθά.

* Έχει υποβληθεί γι’ αυτές αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος.

* Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.

* Ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε μισό στρέμμα, όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου 44 του Καν. (Ε.Ε.) 1150/2016.

* Η ποικιλία κοτσιφολιάτικο στις Π.Ε. Χανιών, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις εκρίζωση-αναφύτευση με άλλη ποικιλία ή επανεμβολιασμός με άλλη ποικιλία.

Δε χορηγείται στήριξη για τις εκτάσεις:

- που αφορούν πειραματικούς αμπελώνες και μητρικές φυτείες εμβολιοληψίας,

- που έχουν λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για τα ίδια μέτρα που προβλέπονται στο εν λόγω πρόγραμμα κατά τις 10 προηγούμενες οικονομικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, υπολογιζόμενες από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης,

- αμπελουργών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και κανένα μέρος της συγκομιδής δε διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

Σταθεροποιούνται οι εκτάσεις

Την ίδια ώρα, στο Παρίσι, στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου, παρουσιάστηκε η έκθεση του Οργανισμού για την παγκόσμια παραγωγή προϊόντων αμπέλου (κυρίως οίνους, αλλά και σταφύλια, σταφίδες κ.ά.) για το 2017. Και μεταξύ αυτών παρουσιάστηκε και η εξέλιξη της επιφάνειας των αμπελοκαλλιεργειών παγκοσμίως, ως εξής:

Η επιφάνεια που καλυπτόταν από αμπέλια παγκοσμίως ανήλθε το 2017 σε 7,6 εκατ. εκτάρια. Η συνολική έκταση των αμπελώνων μοιάζει να σταθεροποιείται. Το 2017, ο ρυθμός αύξησης των κινέζικων αμπελώνων επιβραδύνεται (+6.000 εκτάρια). Μείωση παρουσιάζει η έκταση των αμπελώνων σε Τουρκία (-20.000 εκτάρια) και Ισπανία (-8.000 εκτάρια). Στην Ευρώπη μόνο οι ιταλικοί αμπελώνες παρουσιάζουν αύξηση (+5.000 εκτάρια). Η συνολική επιφάνεια των αμπελώνων στην Ευρώπη σταθεροποιείται στα 3,3 εκατ. εκτάρια (υποχωρώντας κατά 5.600 εκτάρια σε σχέση με το 2016). Σταθεροποίηση παρουσιάζει η έκταση των αμπελώνων στη Γαλλία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία και προσφάτως στην Ελλάδα (106 χιλ. εκτάρια, +0,4 εκτάρια σε σχέση με το 2016), ενώ μειώθηκε στην Ισπανία.

Η Ισπανία πάντως διαθέτει τις μεγαλύτερες εκτάσεις με 1 εκατ. εκτάρια και ακολουθούν η Κίνα (0,87 εκατ. εκτάρια) και η Γαλλία (0,79 εκατ. εκτάρια).

Σημειώνεται ότι από το 2000 παρατηρείται μια μείωση της καλλιεργήσιμης με αμπέλια επιφάνειας στην Ευρώπη και την Τουρκία, ενώ αντίθετα σημειώνεται αύξηση στις αμπελοκαλλιέργειες στην Κίνα. Οι ΗΠΑ και η πλειονότητα των χωρών του νότιου ημισφαιρίου διατηρούν σταθερές τις εν λόγω εκτάσεις.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια