Κρήτη

«Μεγάλος Αδερφός» στις εξετάσεις οδήγησης ενάντια στα «φακελάκια»

Επιστρατεύονται κάμερες αλλά και απαγόρευση να παρίσταται εντός του οχήματος ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών.

Μέχρι και βιντεοκάμερα που θα κάνει... απευθείας μετάδοση της εξέτασης του υποψήφιου οδηγού, ενώ εκτός από τον εξεταστή δε θα υπάρχει μες στο όχημα κανένας άλλος, ούτε καν ο εκπαιδευτής οδήγησης, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. «Δε διαφωνούμε επί της ουσίας», λέει στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” ο πρόεδρος των εκπαιδευτών οδήγησης Αλέξανδρος Μεϊμαράκης, «αλλά αν ο υποψήφιος οδηγός τρακάρει το εκπαιδευτικό όχημα ποιος θα πληρώσει τη ζημιά;», διερωτάται μεταξύ άλλων, ενώ υπάρχουν και άλλα σημεία στο νομοσχέδιο που εγείρουν ερωτηματικά και προβληματισμούς...

Το νέο νομοσχέδιο έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι τελευταίοι θα κληθούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους εντός δεκαημέρου, προκειμένου να προχωρήσει η ψήφιση του νομοσχεδίου μέσα στον Μάιο, με την εφαρμογή ταυτόχρονα και των απαραίτητων μεταβατικών διατάξεων που απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα εξετάσεων οδηγών και υποψήφιων οδηγών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο κάθε υποψήφιος οδηγός «υποβάλλεται πρώτα σε θεωρητική εξέταση, εφόσον απαιτείται. Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την κατηγορία οδήγησης που έχει αιτηθεί ο υποψήφιος οδηγός».

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς «διενεργείται σε δύο στάδια, τα οποία διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες. Στο πρώτο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης του υποψήφιου οδηγού ή οδηγού και, εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο αυτό, εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες ειδικές δοκιμασίες.

Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψήφιου οδηγού ή οδηγού στο δεύτερο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, στην επανεξέταση, ο υποψήφιος οδηγός επανεξετάζεται και στο πρώτο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών και οδηγών μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων πραγματοποιείται από τον υποψήφιο μόνο του επί της εκπαιδευτικής μοτοσυκλέτας ή του εκπαιδευτικού μοτοποδηλάτου και στα δύο στάδια.

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έναν εξεταστή.
Κατά τη διενέργεια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών δεν επιτρέπεται να παρίσταται εντός του οχήματος ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών.

Για τη διενέργεια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών, οι εκπαιδευτές παραχωρούν προσωρινά τη χρήση των οχημάτων και των μοτοσυκλετών στην Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση που δεν τα παραχωρήσουν, οι υποψήφιοι των σχολών δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών και οδηγών και καθορίζονται στην Υ.Α. 58930/480/1999 (Β’ 526), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 71541/8364/2001(Β' 1533), συμπληρώνονται ως εξής:
- Κάθε εκπαιδευτικό όχημα που συμμετέχει στις εξετάσεις πρέπει απαραίτητα να διαθέτει διαδικτυακή σύνδεση με οιονδήποτε αποδεκτό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται αδιάλειπτη σύνδεση αυτού με το Κέντρο Ελέγχου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως αυτό προσδιορίζεται από τον παρόντα νόμο.
- Εντός του οχήματος πρέπει να τοποθετείται κάμερα με μικρόφωνο, που να εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος ή τις θέσεις ανάβασης των μοτοσυκλετών και να είναι διασυνδεδεμένη αδιάλειπτα με το Κέντρο Ελέγχου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
- Είναι υποχρεωτική η γραπτή ανακοίνωση σε ευδιάκριτο σημείο ότι ο χώρος του οχήματος βιντεοσκοπείται και η διαδικασία εξέτασης μεταδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου».

Καταγραφή της εξέτασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η θεωρητική εξέταση και η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και καταγράφεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Το καταγεγραμμένο υλικό της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς προστατεύεται αυστηρά από οποιαδήποτε παρέμβαση και με ευθύνη του εκπαιδευτή υποψήφιου οδηγών και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας μεταφορτώνεται αμελλητί σε διαδικτυακή εφαρμογή την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Το καταγεγραμμένο υλικό αποτελεί συνοδευτικό υλικό της συγκεκριμένης δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς που καταγράφηκε για ενδεχόμενη αξιολόγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Το καταγεγραμμένο υλικό περιέχει οπτικοακουστικό υλικό:
* Από το χώρο διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων, όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία.
* Από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία.
* Από το εξωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζεται το οδικό δίκτυο που κινείται το εκπαιδευτικό όχημα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον εξεταστή μη ενεργοποίηση της καταγραφής υλικού με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων σε οποιαδήποτε στάδιο της θεωρητικής εξέτασης ή της εξέτασης δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών, η εξέταση των υποψήφιων οδηγών και οδηγών δεν άρχεται μέχρι την ενεργοποίησή τους.

Η περίπτωση διενέργειας εξέτασης χωρίς τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων συνιστά δημιουργία εμποδίων στην άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου και κατατάσσεται στις πολύ σοβαρές παραβάσεις, επισύρει δε στους εμπλεκόμενους, πλην του αξιολογητή, τις διοικητικές κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του παρόντος».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

«Υπάρχουν θολά σημεία»

«Είναι πολύ δύσκολο ένας εξεταστής να καταγράφει όλη τη διαδικασία εξέτασης μέσω οπτικοακουστικού υλικού», λέει στη “Νέα Κρήτη” ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών και Κυκλοφοριακής Αγωγής Ν. Ηρακλείου Αλέξανδρος Μεϊμαράκης. «Τι θα γίνει, για παράδειγμα, αν στη διάρκεια της καταγραφής κοπεί το σήμα σε κάποιο σημείο; Θα υπάρξει πρόβλημα», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος θεωρεί εξάλλου επικίνδυνο να μην υπάρχει στο όχημα ο εκπαιδευτής. «Τι θα γίνει αν ο υποψήφιος χάσει τον έλεγχο του οχήματος; Ή, αν ολοκληρωθεί η εξέταση, ποιος θα φέρει το όχημα πίσω;».
Καταλήγοντας μάς λέει ότι οι δέκα μέρες διαβούλευσης είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα αν δε στελεχωθούν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Συγκοινωνιών με παραπάνω προσωπικό... Αλλά, σε γενικές γραμμές, ο κ. Μεϊμαράκης τονίζει ότι το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια