Κρήτη

Αγροτικά εισοδήματα τα έσοδα από οικοτεχνίες

Ως αγροτικά εισοδήματα θα λογίζονται και θα περιλαμβάνονται τα έσοδα από δραστηριότητες οικοτεχνίας, από 1 Ιανουαρίου 2017.

Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίως Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αυτό, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ήταν πάγιο αίτημα των επαγγελματιών αγροτών, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), οι οποίοι ασκούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα της οικοτεχνίας.

Σχόλια