Κρήτη

Δ. Μαλεβιζίου: Τηλεφωνικά η αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Τηλεφωνική γραμμή άνοιξε στο Δήμο Μαλεβιζίου για όσους δημότες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν νέα αίτηση ή κάνουν τροποποίηση για να λάβουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Οι δημότες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο του Κέντρου Κοινότητας 2810/823.904 για τον καθορισμό ραντεβού, έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού, άσκοπης αναμονής και μετακίνησης.

Κατά το προγραμματισμένο ραντεβού για τις δηλώσεις Κ.Ε.Α. οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν σε φωτοτυπίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Ε1 - Φορολογική Δήλωση, Ε2, Ε9, Εκκαθαριστικό.
 • Ταυτότητα
 • ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, EMAIL, τηλέφωνο σταθερό ή/και κινητό (να τα γνωρίζει)
 • Λογαριασμός ΔΕΗ.
 • IBAN Τράπεζας (με 1ο όνομα του αιτούντα)
 • Έντυπο Συναίνεσης (στο οποίο θα υπογράφουν όλα τα ενήλικα μέλη που ζουν στο σπίτι και θα παίρνουν το γνήσιο της υπογραφής τους από το ΚΕΠ)
 • Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ (αν ο αιτών/ούσα ή άλλα μέλη του νοικοκυριού είναι άνεργοι)
 • Ενοικιαστήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση ενοικίασης)
 • Παραχωρητήριο Συμβόλαιο (σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας & λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του ιδιοκτήτη)
 • Αποδεικτικά - Πληροφορίες του ποσού επιδομάτων προηγούμενου 6μηνου για το εισόδημα του αιτούντος, όσο και των ατόμων που διαβιούν μαζί στην οικία (εισόδημα θεωρείται ο μισθός από εργασία, εργόσημα, επιδόματα ενοικίου, πετρελαίου, τέκνων, επενδύσεις κ.α.). Π.χ. ανάλογα τη περίπτωση, Απόδειξη πληρωμής, από τον εργοδότη ή Βεβαίωση ενσήμων ή εργόσημα, έντυπο ΟΠΕΚΕΠΕ από λογιστή για αγροτικές επιδοτήσεις, Έντυπο Α21, κ.λπ.

Όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, θα πρέπει να προμηθευτούν από το λογιστή τους μία κατάσταση εσόδων-εξόδων για το προηγούμενο εξάμηνο.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ:

Επιπλέον:

 1. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ σε ισχύ.
 2. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ σε ισχύ.

 

 • ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Επιπλέον:

 1. Απόφαση ή Προσωρινή απόφαση επιμέλειας τέκνου/νων, ή
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βάσει του οποίου θα αποδεικνύεται η μονογονεικότητα.

 

 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Ο/η αιτών/ούσα, ο οποίος επιθυμεί να δηλώσει διάσταση στην αίτηση του ΚΕΑ, θα πρέπει να έχει έγγραφα επιπλέον που το αποδεικνύουν, όπως:

 1. Φορολογική Δήλωση (και Ε1, Ε2, Ε9) ατομική, ξεχωριστά από τον/την σύζυγο, ή/και
 2. Αίτηση διαζυγίου.

 

 • ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ

    Επιπλέον:

 1. Απόφαση δικαστηρίου για τη διάζευξη.

 

 • ΑΜΕΑ

Επιπλέον:

 1. Έγγραφο πιστοποίησης Αναπηρίας από το ΚΕΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά ζητούνται ενδεικτικά και διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση του εκάστοτε αιτούντα και της οικογένειάς του.

Η προσκόμισή τους ζητείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη διασταύρωση στοιχείων που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α. Ανάλογα με την εξέλιξη της αίτησής σας ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά για την επίσημη απόδειξη επιμέρους στοιχείων που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα και τα οποία τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας δεν μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων.

Για κάθε διευκρίνιση/πρόσθετη πληροφορία, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 15:00 στη δ/νση Ελ. Βενιζέλου & Αντιγόνης 1, Γάζι, τηλ.: 2810/823.904.

Σχόλια