Κρήτη

Κτηματολόγιο και Πολιτική Προστασία στο Δήμο Βιάννου

Παύλος Μπαριτάκης: Απαραίτητα και τα δύο για το Δήμο

«Το όφελος θα το εισπράξει η τοπική κοινωνία» προσθέτει.

Ξεκινά τον Οκτώβριο η διαδικασία δημιουργίας  Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Βιάννου.  Η διαδικασία αναμένεται να εγκατασταθεί ειδική δομή σε χώρο του Δήμου προκειμένου να διευκολυνθούν οι δημότες-ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής του δήμου.

Παράλληλα, κλείδωσε η πιλοτική συμμετοχή από το 2019 – σε επίπεδο Κρήτης- του Δήμου Βιάννου, σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας.
Στόχος του είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων με την ανάπτυξη και χρήση μιας επιχειρησιακής πλατφόρμας βασισμένης σε τεχνικές παρατήρησης της γης και συστήματος διαχείρισης δεδομένων γεω-βάσεων, όπως είπε στο Ράδιο 98,4 ο Δήμαρχος Παύλος Μπαριτάκης.

Στόχος του Προγράμματος είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων με την ανάπτυξη και χρήση μιας επιχειρησιακής πλατφόρμας βασισμένης σε τεχνικές παρατήρησης γης και συστήματος διαχείρισης δεδομένων γεω-βάσεων.
Όπως αναφέρθηκε στα πλαίσια πρόσκλησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης- Δ/νση Πολιτικής Προστασίας θα συμμετάσχει σε πρόταση Ευρωπαϊκού Προγράμματος που θα συντονιστεί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Στόχος του Προγράμματος με τίτλο « A unified platform for multi-hazard risk management and response planning exploiting remotely sensed data (PANDORAMAP)" είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων με την ανάπτυξη και χρήση μιας επιχειρησιακής πλατφόρμας βασισμένης σε τεχνικές παρατήρησης γης και συστήματος διαχείρισης δεδομένων γεω-βάσεων.
Ειδικά για την Κρήτη, προβλέπεται η αξιοποίηση του προγράμματος για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή άσκησης πεδίου μικρής κλίμακας για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στον Δήμο Βιάννου, στην οποία έχει προταθεί να συμμετέχει ο Δήμος.
Ο Δήμαρχος αποδέχθηκε την πρόταση συμμετοχής τονίζοντας ότι μέσα από τέτοιες δράσεις αποκτούνται σημαντικές εμπειρίες στον τομέα της πολιτικής προστασίας άλλα και εξειδίκευσης στην αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Είναι χρέος μας να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο εάν παραστεί ανάγκη και τέτοια προγράμματα βοηθούν την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Αναφορικά με το Κτηματολόγιο ο Δήμαρχος αναφέρει πώς: «Ο Δήμος στηρίζει την σύνταξη και ολοκλήρωση του κτηματολογίου που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τόπου καθώς μέχρι σήμερα η μη δημιουργία-ολοκλήρωση του εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην άσκηση-λειτουργία όχι μόνο της Αυτοδιοίκησης αλλά του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής μας, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος των πολιτών.
Με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, οριστικοποιούνται όλες οι ιδιοκτησίες των ακινήτων δημόσιες και ιδιωτικές , που αφορούν κτίρια, οικόπεδα, αγροτεμάχια βοσκότοπους κλπ.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η περιουσία, κυρίως όμως εξασφαλίζονται τόσο οι παραγωγοί όσο και οι επιχειρηματίες ενώ δημιουργούνται ασφαλείς όροι για την περαιτέρω αξιοποίηση της γης.

 

Σχόλια