Κρήτη

«Κραυγή» αγωνίας από τους κρεοπώλες – Μένουν «ξεκρέμαστοι» λόγω ταμειακών

«Δώστε περισσότερο χρόνο για τις ταμειακές μας μηχανές», είναι το μήνυμα που στέλνει, μέσω της εφημερίδας “Ν.Κ.”, προς την κυβέρνηση ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών Ν. Ηρακλείου Μιχάλης Βερτούδος, καθώς η σχετική προθεσμία λήγει αύριο Τετάρτη 18 του μήνα και ελάχιστοι σε επίπεδο χώρας έχουν μπορέσει να κάνουν τις μετατροπές που προβλέπονται, με στόχο την πάταξη της ελληνοποίησης στο κρέας.

«Δεν κάνουμε εμείς τις ελληνοποιήσεις. Τις κάνουν “οι μεγάλοι”. Αλλά με τέτοια μέτρα», λέει ο συνδικαλιστής των κρεοπωλών, «θα κλείσουν εμάς και θα αφήσουν στο απυρόβλητο τους μεγάλους»!
Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι αύριο Τετάρτη 18 Απριλίου έχουν προθεσμία οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, όπως καθορίζεται από το Νόμο 4492/2017 και την ΚΥΑ 1384/41923/28.03.2018, να μετατρέψουν το ταμειακό μηχανισμό τους έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα παρακάτω:


* Στην κάθε απόδειξη θα πρέπει να αναγράφεται ανά είδος που πωλείται:
- το είδος κρέατος,
- η χώρα καταγωγής,
- το βάρος,
- η τιμή μονάδας,
- η αξία.
* Οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης μηνιαίας αναφοράς των πωληθέντων ειδών, η οποία θα πρέπει να διατηρείται για 3 χρόνια από την ημερομηνία πώλησης.
* Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τρία ή και περισσότερα υποκαταστήματα, εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή “ΑΡΤΕΜΙΣ” και συμπληρώνουν σε αυτήν ορθά το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων προϊόντων. Το ισοζύγιο συμπληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς και αναφέρεται στις αγορές/πωλήσεις των προϊόντων της κεντρικής αποθήκης της επιχείρησης.

Πιο αναλυτικά, βάσει της ΚΥΑ 1384/41923/28.03.2018, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, κατά τη λιανική πώληση κρέατος:
- Δεν παραλαμβάνουν σφάγια τεμάχια κρέατος ή προσυσκευασμένα προϊόντα που δε διαθέτουν σήμανση και παραστατικά διακίνησης στα οποία αναγράφεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.
- Διαθέτουν και χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες, στις οποίες αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής, σύμφωνα με το άρθρο 4, και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.
- Διατηρούν για τρία χρόνια από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος και των προϊόντων του και θέτουν υπόψη των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών τη μηνιαία εκτύπωση του “Ζ” που προκύπτει από τη ζυγιστική μηχανή.
- Έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 του Ν. 4492/2017 (Α’ 156). Αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία του άρθρου 4 σε όλες τις μορφές παρουσίασης που χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός τους, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού, στα σημεία διάθεσης, όπως ταμπελάκια σε προθήκες-βιτρίνες κρέατος, πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους ή αναφορά σε ιστοσελίδες, ή στη συσκευασία προσυσκευασμένου κρέατος. Για το βόειο κρέας να εμφανίζουν επιπλέον την ετικέτα του αντίστοιχου σφαγίου σε κάθε τεμάχιο κρέατος.
- Διατηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή-προέλευση του κρέατος, για τρία χρόνια από την ημερομηνία πώλησής του, καθώς και των ετικετών των σφαγίων του βόειου κρέατος που αγοράστηκαν από την επιχείρηση μέχρι εξάντλησης των αντίστοιχων αποθεμάτων.
- Αναγράφουν και στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης των προϊόντων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 (όπως τιμολόγια) τις ενδείξεις περί καταγωγής-τόπου προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.

Αν διαθέτουν τρία ή και περισσότερα υποκαταστήματα, εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή “ΑΡΤΕΜΙΣ” και συμπληρώνουν σε αυτήν ορθά το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων προϊόντων. Το ισοζύγιο συμπληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς και αναφέρεται στις αγορές/πωλήσεις των προϊόντων της κεντρικής αποθήκης της επιχείρησης.

Επίσης, βάσει του Ν. 4492/2017 και της ΚΥΑ 1384/41923/28.03.2018, οι διατάξεις αφορούν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και υπάρχουν και επιπλέον υποχρεώσεις για επιχειρήσεις:
* που κατέχουν ζώα που προορίζονται για σφαγή και προέρχονται από την επικράτεια ή άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες,
* που ασχολούνται με τη σφαγή ζώων,
* που ασχολούνται με την εμπορία, τη διακίνηση, τον τεμαχισμό, τη μεταποίηση και την τυποποίηση κρέατος.

Κραυγή αγωνίας

«Από τη στιγμή που στη ζυγαριά αναγράφεται η προέλευση του ζώου, γιατί θα πρέπει να αναγράφεται και στην ταμειακή;», διερωτάται ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών Ν. Ηρακλείου.
Μάλιστα, ο κλάδος έχει προσφύγει ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να διεκδικήσει βελτίωση του νόμου και όχι κατάργηση.

«Να κάνουν το νόμο πιο εφαρμόσιμο για μας. Αυτό ζητάμε. Και εκτός των άλλων, υπάρχει και μεγάλο κόστος για να αλλάξουμε τις ταμειακές μηχανές με τον τρόπο που μας ζητούν», τονίζει ο Μιχάλης Βερτούδος. Στο μεταξύ, υπάρχουν αδιευκρίνιστα σημεία, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Τώρα πρέπει οτιδήποτε χτυπάμε στη ζυγιστική μηχανή να έχει λογισμικό και στην ταμειακή. Ναι, αλλά τα παρασκευάσματα που φτιάχνουμε σε τι κωδικό θα μπαίνουν, για παράδειγμα; Είναι κάποια θέματα που δεν ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Επιτέλους. Η ελληνοποίηση δε γίνεται στο κρεοπωλείο. Οι ελληνοποιήσεις γίνονται από αυτούς που κάνουν τις εισαγωγές. Και δε θα έπρεπε να μας δημιουργούν εμάς αυτά τα προβλήματα»...

Καταλήγοντας, ο κ. Βερτούδος λέει: «Τη μια μας αλλάζουν την ταμειακή γιατί δεν έχει μνήμη. Μετά μας αλλάζουν τις ζυγαριές γιατί δεν έγραφαν την προέλευση. Τώρα θέλουν να αλλάξουμε ξανά τις ταμειακές με τον τρόπο που σας είπα. Είναι ένα κόστος μεγάλο. Και όλα αυτά τα επιβαρυνόμαστε συνέχεια εμείς»...

Σχόλια