Κρήτη

Κίνδυνος για τη μείωση των επιδοτήσεων

Όλα τα δεδομένα των προτάσεων που μέχρι τώρα συζητούνται στις Βρυξέλλες ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., με βασικό πρόβλημα τη μείωση των κονδυλίων για πολλούς λόγους, με κυριότερο την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική αύξησης των δαπανών κυρίως προς την Άμυνα, παρουσιάζει η εφημερίδα “Νέα Κρήτη”.

Σύμφωνα με το διευθύνων σύμβουλο της “Proactive Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων”, Νίκο Μπουνάκη, «Είναι σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα χρήματα σαφώς δε φτάνουν, λόγω του ότι φεύγει η Μεγάλη Βρετανία, η οποία συνεισέφερε θετικά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά και λόγω του ότι ασκούνται πιέσεις για αύξηση των πόρων σε άλλους τομείς, όπως είναι αυτοί της άμυνας, της ασφάλειας, των τεχνολογιών κ.λπ.

Τώρα, ο αγροτικός τομέας απορροφά το 45% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, και για το λόγο αυτό υπάρχει η λογική να γίνει σε αυτόν τον τομέα η περικοπή χρηματοδοτήσεων που θα διοχετευτούν σε άλλους τομείς», λέει στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” ο Νίκος Μπουνάκης.

Και στο σημείο αυτό προτείνει «να εκμεταλλευτούμε τώρα τους πόρους που έχει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και να μην το αφήσουμε να χαθεί.

Να προετοιμαστούμε και στην περίπτωση που θα μειωθούν οι άμεσες ενισχύσεις, γιατί πρέπει το εισόδημά μας να εξαρτάται περισσότερο από την πώληση των προϊόντων μας και λιγότερο από τις επιδοτήσεις.

Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω προς πάσα κατεύθυνση. Και ταυτόχρονα θα πρότεινα να ξεκινήσει στην Ελλάδα ένας διάλογος για το τι μέλλει γενέσθαι ως προς τις εξελίξεις αυτές»...

 

Χώρες που συνεισφέρουν

Αναλυτικότερα, οι χώρες που συνεισφέρουν σήμερα στην Ε.Ε. ως προς τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, τμήμα του οποίου είναι και η χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, είναι: πρώτη η Γερμανία με 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ, δεύτερη η Μεγάλη Βρετανία, που από τώρα και μετά δε θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση της ΚΑΠ, με 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ, και ακολουθούν η Γαλλία με 7,4 δισ., η Ιταλία με 3,5, η Ολλανδία με 2,8, η Σουηδία με 1,8, το Βέλγιο με 1,4, η Αυστρία με 1, η Δανία με 0,8, η Φιλανδία με 0,6 και το Λουξεμβούργου με 0,004 δισ. ευρώ.

 

Χώρες που λαμβάνουν

Οι χώρες που λαμβάνουν κονδύλια από την Ε.Ε. είναι η Πολωνία, που παίρνει 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ρουμανία 5,1, η Ελλάδα 4,8, η Ουγγαρία 4,6, η Τσεχία 4, η Ισπανία 2,4, η Σλοβακία 2, η Βουλγαρία 2, η Πορτογαλία 2, η Λιθουανία 1,1, η Λετονία 0,7, η Σλοβενία 0,5, η Εσθονία 0,4, η Κροατία 0,3, η Ιρλανδία 0,2, η Μάλτα 0,1 και η Κύπρος 0,004 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο σημείο αυτό, ο Νίκος Μπουνάκης δηλώνει στην εφημαρίδα “Νέα Κρήτη” ότι «ήδη στις διαπραγματεύσεις που γίνονται τίθενται ζητήματα διεκδικήσεων μεγαλύτερων χρηματοδοτήσεων της Γεωργίας από διάφορες χώρες που έχουν πρόσφατα ενταχθεί στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ».

Επομένως, έχουμε από τη μια τη μείωση της “πίτας” και έχουμε από την άλλη το μοίρασμά της σε περισσότερες χώρες, με κάποιες από αυτές να έχουμε αυξημένες απαιτήσεις σε σχέση με την απελθούσα Προγραμματική Περίοδο.

Προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι κάνουν λόγο για αύξηση του προϋπολογισμού είτε με αύξηση της συμμετοχής των κρατών-μελών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, είτε με αύξηση της φορολογίας των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.

Η σχετική πρόταση προσκρούει στον προβληματισμό που διατυπώνεται όχι μόνο από τη Γερμανία, αλλά και από χώρες όπως η Ιρλανδία και το Λουξεμβρούργο, που έχουν κυρίαρχη θέση στον τομέα της νέας τεχνολογίας.

 

Οι ενισχύσεις μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

Σήμερα οι ενισχύσεις που δίνονται στη χώρα μας από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή από τον πυλώνα II, έχουν ως εξής:

* Σχέδια βελτίωσης:

- Σκοπός Δράσης 4.1.1: Ο εκσυγχρονισμός και η αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

- Σκοπός Δράσης 4.1.3: Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, η ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων, καθώς και η αξιοποίησή τους για παραγωγή ενέργειας.

* Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες αγρότες ή νέοι γεωργοί του Υπομέτρου 6.1), ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ-νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Υπάρχει, εξάλλου, και το Μέτρο 19 “Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του προγράμματος Leader”.

Τα νέα προγράμματα Leader εντάσσονται στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και οι σχετικές προσκλήσεις εκδίδονται ανά νομό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 19 ανέρχεται σε 600.000.000 ευρώ και η διαχείρισή τους έχει ανατεθεί στις Περιφέρειες και στις κατά τόπους Αναπτυξιακές Εταιρείες.

 

Leader - προϋπολογισμός

Για το τοπικό πρόγραμμα CLLD Leader ν. Ηρακλείου το εγκεκριμένο ποσό είναι 15.000.000 ευρώ, ενώ για το τοπικό πρόγραμμα CLLD Leader Μεσαράς το εγκεκριμένο ποσό είναι 8.000.000 ευρώ.

Οι περιοχές παρέμβασης είναι όλες σχεδόν οι περιοχές του νομού Ηρακλείου, εκτός την πόλη του Ηρακλείου.

Για το τοπικό πρόγραμμα CLLD Leader ν. Χανίων το εγκεκριμένο ποσό είναι 12.000.000 ευρώ. Οι περιοχές παρέμβασης είναι όλες σχεδόν οι περιοχές του νομού, εκτός την πόλη των Χανίων.

Η επιχορήγηση αναμένεται να φτάνει από 45% έως και το 65% (ιδιωτικού χαρακτήρα) και έως 100% (δημόσιου χαρακτήρα), ανάλογα τη Δράση.

Επίσης, είναι και το Μέτρο 9, που αναφέρεται στη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, το Μέτρο 11 που αναφέρεται στη Βιολογική Κτηνοτροφία και Υπομέτρο 3.1 “Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας”.

Ακόμη, έως το τέλος του χρόνου αναμένονται και αλλά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής μας οικονομίας και την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα.

Σχόλια