Κρήτη

Μέχρι πότε κατατίθενται οι δηλώσεις για την εξισωτική

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα κατατίθενται οι δηλώσεις των παραγωγών για την Εξισωτική του 2018, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και οι δηλώσεις Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Επιδοτήσεων.

Το σύνολο του προϋπολογισμού της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 230 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενταχτούν σε αυτό περίπου 400.000 δικαιούχοι.

Δικαιούχοι των υπομέτρων αποτελούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:

  1. Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 “Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013 και του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” (ΦΕΚ 147 Β/22.1.2015), όπως κάθε φορά ισχύει.
  2. Ασκούν γεωργική δραστηριότητα: α) εντός των ορεινών περιοχών και β) εντός των μειονεκτικών περιοχών σύμφωνα με την υφιστάμενη οριοθέτηση.
  3. Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

Η αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωμής και υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

 

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.1

 

Η ενίσχυση έχει τη μορφή ετήσιων πληρωμών ανά στρέμμα γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 12,5 ευρώ ανά στρέμμα.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 200 στρέμματα μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

- Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 200 στρ., χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.

- Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 200 στρ. έως και 250 στρ., χορηγείται 80% της ενίσχυσης.

- Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 250 στρ. έως και 300 στρ., χορηγείται 50% της ενίσχυσης.

- Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 300 στρεμμάτων δε χορηγείται ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 300 στρεμμάτων θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 300 στρέμματα.

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια