Κρήτη

Κυβερνητική δέσμευση για τους νέους αγρότες

Όλοι οι επιλαχόντες θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.

Μια καλή είδηση, την ένταξή τους στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, ανακοίνωσε για όλους τους επιλαχόντες σε ολόκληρη τη χώρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, από το βήμα του Περιφερειακού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Τη δέσμευση αυτή επανέλαβε στη συνέχεια και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στην κεντρική του ομιλία.

Για να γίνει αυτή έχει αποφασιστεί τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο των Νέων Αγροτών όλοι οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει φάκελο και πληρούν τους όρους.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο υπουργός, «με τροποποίηση του ΠΑΑ, την οποία προωθούμε για έγκριση στην Ε.Ε., αυξάνουμε τους πόρους του Μέτρου των Νέων Αγροτών».

Ο Βαγγέλης Αποστόλου σημείωσε στην ομιλία του, εξάλλου, ότι η κυβέρνηση «απερίφραστα προσπαθεί να στηρίξει την πρωτογενή παραγωγή με κάθε διαθέσιμο μέσο και πόρο μέσα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και εποχές ακραίων οικονομικών ανταγωνισμών. Να την αναπτύξει σημαντικά. Προσπαθεί να αυξήσει τις δυνατότητες ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα. Ταυτόχρονα όμως η πρωταρχική της σκέψη αφορά τους αγρότες ως παραγωγούς του πλούτου και ως εγγυητές της συνοχής της υπαίθρου. Ιδίως τους μικρομεσαίους παραγωγούς. Σε κάθε επίπεδο. Ιδίως στο πεδίο των άμεσων ενισχύσεων που ο εξορθολογισμός τους είναι βασικό μας μέλημα».

 

Αποκέντρωση πόρων

Παρακάτω, ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου τόνισε ότι με το σύνολο των προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχει η ισχυρή πολιτική βούληση για διεύρυνση της συνεργασίας και περαιτέρω αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στις ελληνικές περιφέρειες, πόροι που ανέρχονται στο 37% των πόρων του προγράμματος.

«Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία και τομή στην εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής για τη χώρα που εδράζεται στην πεποίθησή μας ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τις Περιφέρειες στην υλοποίηση πολιτικών που τις αφορούν άμεσα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την πρόοδό τους. Η αποκεντρωμένη εφαρμογή του νέου ΠΑΑ αφενός διασφαλίζει τη συμμετοχή, αποδοχή και συναίνεση των τοπικών κοινωνιών στην υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων, και αφετέρου συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών προς όφελος των πολιτών και των δικαιούχων των προγραμμάτων.

Και η μέχρι σήμερα πρόοδος του ΠΑΑ, σε μόλις δύο έτη από την έγκρισή του, δίνει ενθαρρυντικά μηνύματα ότι η συνεργασία μας αποδίδει καρπούς, καθώς έχουμε ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο ενεργοποίησης των μέτρων του Προγράμματος, όσο και σε επίπεδο απορρόφησης των πόρων του.

Έτσι, το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των μέτρων που έχουν προκηρυχθεί ξεπέρασε τα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ περισσότερα από 4 δισ. ευρώ έχουν δεσμευτεί σε νέες προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή το 67% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος.

Ταυτόχρονα στο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε νέες προκηρύξεις σε σημαντικής και όχι μόνο χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, όπως για τα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, για την προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα, για επενδύσεις αντιχαλαζικής προστασίας, ενώ ήδη δημοσιεύτηκε η 2η πρόσκληση για του Νέους Αγρότες στις Περιφέρειες που δεν καλύφθηκε ο προϋπολογισμός της 1ης και προδημοσιεύτηκαν προσκλήσεις σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, όπως του Comfusio και της εναλλακτικής καταπολέμησης ζιζανίων στους ορυζώνες.

Επίσης, με τροποποίηση του ΠΑΑ, την οποία προωθούμε για έγκριση στην Ε.Ε. (θα ακούσετε σχετικά και στην ομιλία του πρωθυπουργού), αυξάνουμε τους πόρους του Μέτρου των Νέων Γεωργών, για να καλύψουμε το σύνολο των επιλαχόντων της 1ης πρόσκλησης, καθώς και των υποψηφίων της 2ης πρόσκλησης, ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά στο έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και εξαντλώντας κάθε χρηματοδοτικό μέσο στήριξης των νέων ανθρώπων που εγκαθίστανται στην ελληνική περιφέρεια και απασχολούνται για πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα. Έτσι, πάνω από 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν συνολικά για τις δύο προκηρύξεις του μέτρου, ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 16.000 νέους».

 

Εθνικές προσπάθειες για πέντε ζητήματα

Σε ό,τι αφορά τη νέα ΚΑΠ, ο υπουργός μίλησε για τις εξής εθνικές προσπάθειες:

- Πρώτον, να μη μειωθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ.

- Δεύτερον, να μην υπάρξει σύγκλιση των ενισχύσεων χωρίς να λαμβάνει υπόψη κι άλλες παραμέτρους, εκτός της στρεμματικής ενίσχυσης.

- Τρίτον, να αποτραπεί κάθε ιδέα ακόμη και για μικρού βαθμού συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων από εθνικούς πόρους (επανεθνικοποίηση).

- Τέταρτον, να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική της ΚΑΠ, με τους δύο πυλώνες να αλληλοσυμπληρώνονται: άμεσες ενισχύσεις και αγροτική ανάπτυξη-επενδύσεις.

- Πέμπτον, να υπάρξουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε πιο δίκαιη και με καλύτερη στρατηγική στόχευση, κατανομή των ενισχύσεων ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες αγροτών και καλλιεργειών, ιδιαίτερα για όσες για λόγους αιτιολογημένους η μη ήταν ελάχιστα ή καθόλου ωφελούμενοι από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Σχόλια