Κρήτη

Ψάχνουν για αρχαία στο οικόπεδο του νέου δικαστικού μεγάρου

Δοκιμαστικές τομές για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα στο χώρο ετοιμάζεται να ξεκινήσει άμεσα η εταιρεία “Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.” ενόψει της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου στην παραλιακή.

Αυτό επισημαίνει τουλάχιστον το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο απαντώντας στο βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη παραθέτει διευκρινίσεις ως προς το σχεδιασμό και τις κινήσεις που έπονται στην κατεύθυνση υλοποίησης επιτέλους - μετά από τόσα χρόνια αναμονής και εμπαιγμού - του έργου.


Αναλυτικότερα, απάντηση σχετικά με το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και τη σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης έδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας τα στάδια υλοποίησης του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου.


Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου, το έργο θα εκτελεστεί από την “Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.” (ΚΤΥΠ Α.Ε.) και προκειμένου να γίνει η σύνταξη διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση των εργασιών των εκσκαφικών τομών, η εταιρεία έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να προβεί σε δοκιμαστικές τομές για τη διερεύνηση της ύπαρξης αρχαιοτήτων.


Όπως επισημαίνεται με έγγραφό της, η ΚΤΥΠ Α.Ε. αρχές Μαρτίου του 2018 διαβίβασε στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου τοπογραφικό διάγραμμα με αίτημα να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, καθώς σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων”, η αρχαιολογική παρακολούθηση μπορεί να γίνει πριν το κυρίως έργο ανέγερσης του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου ως «πρόδρομη εργασία».


Παράλληλα, σε σχέση με τις υπηρεσίες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και τη διαδικασία μεταστέγασής τους έως την ολοκλήρωση του νέου δικαστικού μεγάρου, όπως ενημερώνει το υπουργείο τον κ. Βαρδάκη, ουδέποτε έλαβε αίτημα μετεγκατάστασής του για το κεντρικό κτήριο (κτήριο 2 - Πρωτοδικείο).
Σε ό,τι αφορά το δυτικό κτήριο (κτήριο 3 - Ειρηνοδικείο), και το οποίο είχε χαρακτηριστεί ήδη από το 2009 ως επικινδύνως ετοιμόρροπο, η ΕΤΑΔ Α.Ε. παρέλαβε σχετικό αίτημα από τις υπηρεσίες μόλις το Νοέμβριο του 2016 και συμπληρωματικά τον Ιανουάριο του 2017. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο 3130/2003 για τον τρόπο μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, έχουν λάβει χώρα όλες οι ενέργειες από την ΕΤΑΔ για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και πλέον υπολογίζεται ότι το αργότερο σε τρεις μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εναπομείνασες τυπικές διαδικασίες για τη μεταστέγαση του Ειρηνοδικείου σε μισθωμένο κτήριο.

Το υπόμνημα του Δικηγορικού Συλλόγου

Η απάντηση έρχεται σε συνέχεια της έκδηλης τους τελευταίους μήνες κινητικότητας και των πιέσεων-οχλήσεων γύρω από το έργο ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από παρεμβάσεις των τοπικών βουλευτών και του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.


Σημείο αναφοράς αποτέλεσε το αναλυτικό υπόμνημα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, όπου σκιαγραφείται καρέ-καρέ η διαχρονική κοροϊδία γύρω από το έργο:
«- Δυνάμει της με αριθμό 3039/1-8-2002 (ΦΕΚ 1044 Β’/8-8-2002) απόφασης του υπουργού Δικαιοσύνης, ανατέθηκε στη “ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.” η μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου “Νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου”.
- Δυνάμει της με αριθ. 418/25-9-2014 απόφασης του υπουργείου Δικαιοσύνης, ανατέθηκε το έργο της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου στη “ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.”.
- Μετά την παρέλευση 17 περίπου μηνών και αφού αρχικώς η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης (κ. Παρασκευόπουλος) αμφιταλαντευόταν ως προς τη σκοπιμότητα και εν γένει φιλοσοφία της επιλεγείσας διαδικασίας (ΣΔΙΤ), τελικώς ο αρμόδιος υπουργός σε σχετική συνάντησή μας τη 2α/3/2016 μας γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προχωρήσει τη διαδικασία σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.
- Τον Αύγουστο του 2016 το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου κ. Κεγκέρογλου, ενημέρωσε ότι η ειδική Γραμματεία των ΣΔΙΤ προτίθεται να προχωρήσει σε νέα διαγωνιστική διαδικασία.
- Περί τις αρχές του έτους 2017 για πρώτη φορά τέθηκε υπόψη μας η ύπαρξη του με αριθ. πρωτ. 7/15/6718/31-10-2008 εγγράφου της ΚΓ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου η εν λόγω υπηρεσία είχε επισημάνει μια σειρά ενεργειών, οι οποίες θα ανέβαζαν το κόστος του προϋπολογισμού του έργου σε ενδεχόμενη ανεύρεση αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τις εργασίες εκσκαφών.
- Μετά από αρκετή ακόμη καθυστέρηση, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, σε επίσκεψη του δημάρχου Ηρακλείου και του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου στον υπουργό Δικαιοσύνης, που πραγματοποιήθηκε τη 19η/4/2017, ο αρμόδιος υπουργός αναγνώρισε ότι το σχετικό έγγραφο της ΚΓ’ Εφορίας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων δε θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για την πρόοδο της διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού και υποσχέθηκε ότι θα προέβαινε στις απαιτούμενες ενέργειες, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα.
- Δυστυχώς, μέχρι σήμερα και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις φορέων (Δήμου, Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου) και βουλευτών του νομού, ουδεμία πρόοδος έχει συντελεστεί, οι δε απαντήσεις που κατά καιρούς δίδονται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά και τον ίδιο τον υπουργό εστιάζουν το “πρόβλημα” στο ως άνω έγγραφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, χωρίς να δίδονται πειστικές εξηγήσεις για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της επίλυσής του και παρά το γεγονός ότι ήδη έχει μεσολαβήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα».

Σχόλια