Κρήτη

«Ζεστό» χρήμα 14 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων

Με «ζεστό» χρήμα ενισχύεται από τα ευρωπαϊκά πακέτα η Περιφέρεια Κρήτης. Τα έργα αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια του νησιού. Οι συμβάσεις ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Κρήτης.

Στο πλαίσιο των εν λόγω προσκλήσεων καλούνται οι φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης για έργα ενεργειακής αναβάθμισης, ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων.

Αναλυτικότερα, η  μια πρόσκληση προϋπολογισμού 12 εκ ευρώ αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια σε όλη την Κρήτη και δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 2 εκ ευρώ αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια εντός των περιοχών εφαρμογής των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των πόλεων Ηρακλείου και Χανίων.

Η δράση  επιδιώκει την  εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων του Δημόσιου Τομέα με αποτέλεσμα  τη μείωση των εκπομπών CO2. Για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα θα υιοθετηθούν   ενεργειακά αποδοτικά συστήματα για την ψύξη / θέρμανση των χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού, καθώς και λοιπές  τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Ειδικότερα θα επιλεγούν έργα τα οποία:

  • Έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση
  • Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας
  • Έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα (τόσο όσον αφορά τα ίδια τα κτίρια όσο και για τα συστήματα που θα εφαρμοστούν)
  • Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
  • Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης

 

Σχόλια