Κρήτη

Στη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ο Γ. Κουράκης

Ερωτήματα που χρειάζονται απαντήσεις και διευκρινήσεις έθεσε ο Γιάννης Κουράκης, στη Σύνοδο Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών από 22 έως 23 Μαρτίου, όπου συμμετείχε.

Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο των προσδοκιών των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ε.Ε. αναφορικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Τα σημαντικά σημεία της παρέμβασης του Γιάννη Κουράκη είναι τα εξής:

Για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 δύο είναι οι βασικές «προκλήσεις». Αφενός ότι οι προτεραιότητες της ΕΕ έχουν αλλάξει και προβλέπονται μετατοπίσεις πόρων από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και ενδεχομένως από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, στην αντιμετώπιση του προσφυγικού και την άμυνα και αφετέρου η «τρύπα» στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπάρχει η άποψη να καλυφθεί η «τρύπα» του προϋπολογισμού από μεγαλύτερες συνεισφορές των πλουσιότερων χωρών αλλά και από ίδιους πόρους της ΕΕ, μάλιστα δε σχετικά με το θέμα έχει τοποθετηθεί και με ψήφισμα του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση για το μέλλον των διαρθρωτικών ταμείων που χρηματοδοτούν την Πολιτική Συνοχής που επί δεκαετίες τροφοδοτούσε πόρους στις Περιφέρειες της Ευρώπης με στόχο την κάλυψη των διαρθρωτικών αδυναμιών και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

 

Θέτω ερωτήματα που χρειάζονται απαντήσεις και διευκρινήσεις.

  1. Ποιοι θα είναι οι πόροι που θα διατεθούν για την Κοινή Αγροτική πολιτική;
  2. Ποιοι θα είναι οι πόροι που θα διατεθούν για την πολιτική συνοχής;
  3. Ποιες προτεραιότητες θα τεθούν για την πολιτική συνοχής; Πως θα επηρεάσουν αυτές οι προτεραιότητες τις επιλέξιμες δράσεις των προγραμμάτων;
  4. Θα είναι οι προτεραιότητες αυτές κοντά στις πραγματικές ανάγκες των δικών μας περιφερειών;
  5. Πως θα κατηγοριοποιηθούν οι περιφέρειες της Ευρώπης;

*Με ποια στατιστικά στοιχεία;

*Ποιες περιφέρειες θα μπορούν να λάβουν περισσότερους πόρους και ποιες λιγότερους;

*Που θα κατευθύνουν τους πόρους οι περιφέρειες ανάλογα με την κατηγορία που θα βρεθούν;

Κλείνοντας τη τοποθέτηση του ο κ. Κουράκης απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και στους συνάδελφους του της Ολομέλειας τόνισε ότι είναι απόλυτα βέβαιο ότι χωρίς την Πολιτική Συνοχής η Ευρώπη δεν θα είναι ίδια.

Σε δήλωση του ο Γιάννης Κουράκης τονίζει:

Πιστεύω σταθερά και ανεπιφύλακτα ότι οι πόροι για την πολιτική συνοχής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συρρικνωθούν. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να καλύπτει και μετά το 2020 όλες τις περιφέρειες όπου μόνο έτσι θα αποτυπώνεται το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης προς τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη.

Ο κ. Κουράκης επισημαίνει δε ότι η μείωση του προϋπολογισμού για μετά το 2020 και η συρρίκνωση της πολιτικής συνοχής θα υπονόμευε την ενότητα στην ΕΕ δημιουργώντας ένα επικίνδυνο χάσμα όχι μόνο μεταξύ Νότου και Βορρά της Ευρώπης, αλλά και μεταξύ νέων και παλαιών κρατών-μελών. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους Ηγέτες.

 

 

 

 

 

 

Σχόλια