Κρήτη

Όσα συζητήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδρίασε σήμερα το πρωί το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Όσοι έδωσαν το «παρών», συζήτησαν για θέματα ημερήσιας διάταξης: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Το πρόγραμμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν το εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σπυρόπουλου Γιώργου με θέμα:

α) Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Υγείας στην πόλη της Χερσονήσου.

β) Έλεγχοι στα εισαγόμενα προϊόντα από την Τουρκία.

ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση 1ης Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης ΠΚ/ΠΕ έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

- (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής ο κος Ιωαννίδης Βασίλης Υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου)

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3.1 Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Αμαρίου για αντικείμενο τη διάθεση μηχανολόγου μηχανικού, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνης.

- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).

3.2 Έγκριση λύσης σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για την Πολεοδόμηση των οικισμών Αχλιά - Αγ. Παντελεήμονας - Αγ. Φωτιά», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 55353/13-3-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου.

- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κα Πετράκη Πελαγία).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ», Αναδόχου: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 47781/5-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

4.2 Έγκριση απευθείας αγοράς δύο (2) ακινήτων στην Κοινότητα Αστυρακίου, Δήμου Μαλεβιζίου για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –ΤΥΛΙΣΣΟΣ – ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

- (εισηγητής των αριθμ. 4.1 & 4.2 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων κ. Ξυλούρης Νικόλαος).

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5.1 Χαρακτηρισμός ή μη Αστικής Περιοχής εντός των ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Χανίων.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΩΝ

6.1 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων - εργασιών και μελετών της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου έτους 2018, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 211/15-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).

6.2 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων - εργασιών και μελετών της Δ/νσης Δασών Χανίων έτους 2018, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 557/18-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών ΠΕ Χανίων.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

6.3 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων - εργασιών και μελετών της Δ/νσης Δασών Λασιθίου έτους 2018, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 242/22-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών ΠΕ Λασιθίου.

- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κα Πελαγία Πετράκη).

Σχέση εργασίας Νομικού Συμβούλου ΠΕ Χανίων.

- (εισηγήτρια η Νομική Σύμβουλος ΠΕ Χανίων κα Φουρναράκη Μαρία).

Σχόλια