Κρήτη

Στο δρόμο προς την αναβάθμιση, οι παιδικές χαρές της Ιεράπετρας

Μετά την περυσινή αναβάθμιση των πρώτων τριών παιδικών χαρών στην Αλυκή «Γιώργος Διαλεκτάκης», στα Μανωλιανά και στην παραλιακή πλατεία ανατολικά του Λιμεναρχείου, ο Δήμος Ιεράπετρας, με ένα νέο κονδύλι ύψους 205.000 ευρώ που ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης, το υπουργείο Εσωτερικών, θα συνεχίσει την προσπάθεια αναβάθμισης μερικών παιδικών χαρών ακόμη, από το σύνολο των 40 που διαθέτει και χρειάζεται όλες να πιστοποιηθούν και να ανακατασκευαστούν με πιο σύγχρονα μέσα.

«Σίγουρα τα 205.000 ευρώ που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών για το Δήμο Ιεράπετρας, δεν επαρκούν να φτιάξουμε όπως θέλουμε και τις 40 παιδικές χαρές, που έχουμε στο Δήμο μας. Ξεκινήσαμε όμως από πέρυσι αναβαθμίζοντας τις τρεις μεγαλύτερες και πιο πολυσύχναστες που βρίσκονται μέσα στην πόλη της Ιεράπετρας και θα συνεχίσουμε με εκείνες που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και έχουν μια καθημερινή καλή επισκεψιμότητα από τα μικρά παιδιά», μας είπε ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Ιεράπετρας κ Μανόλης Λουτσέτης.

Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, την απόφαση ενεργοποίησης της πρόσκλησης προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Το υπουργείο Εσωτερικών, καλεί τους δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών.

Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο Δήμο, διαμορφώνεται βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων:

Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους χρηματικό ποσό 130.000 ευρώ.

Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 1.500 κατοίκους: Χρηματικό ποσό 200.000 ευρώ, προσαυξημένο με ποσό ίσο με τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτόν οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.

Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του αθροίσματος των 200.000 ευρώ συν ποσού ίσου με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.

Για το Νομό Λασιθίου αντιστοιχούν τα ποσά: Δήμος Αγίου Νικολάου 204.000,00

Δήμος Ιεράπετρας 205.000,00

Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 202.000,00

και Δήμος Σητείας 200.000,00 ευρώ.

 

 

 

Αισιοδοξία για επαναλειτουργία παιδικών χαρών

Το υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει να δοθεί μια ουσιαστική ώθηση στη λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών στη βάση των νέων, σύγχρονων κανονισμών ασφαλείας, οι οποίοι αυστηροποιούν τις προδιαγραφές για την προστασία των παιδιών. Η προαναγγελία της ενίσχυσης, έχει ήδη γίνει δεκτή ιδιαίτερα θετικά, από τους αιρετούς, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα κατορθώσουν να επαναλειτουργήσουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό παιδικών χαρών, με τη βοήθεια της πολύπλευρης χρηματοδότησης και τις ουσιαστικές διαδικασίες που προβλέπονται.

Πρόκειται για την τρίτη πρόσκληση που εκδίδεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», το οποίο έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ για το 2018. Με τη συγκεκριμένη πρόκληση βρίσκονται πλέον στη διάθεση των δήμων συνολικά 180 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και των αυλών τους, καθώς και την αναβάθμιση των παιδικών χαρών.

Μαζί με τον «ΦιλόΔημο Ι», οι δράσεις του οποίου αναμένεται να ενεργοποιηθούν σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα, προβλέπεται να τεθούν στη διάθεση των δήμων συνολικά 740 εκατ. ευρώ για το 2018 με στοχευμένες δράσεις που έχουν άμεση και απτή θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή του πολίτη.

Ο «ΦιλόΔημος Ι» έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ για το 2018 με δυνατότητα επέκτασης στα 2 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έρχονται να προστεθούν στις υφιστάμενες δυνατότητες επιπρόσθετης ενίσχυσης του έργου των ΟΤΑ, από το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχορηγεί και την εξόφληση οφειλών τους, αλλά και έργα λόγω έκτακτων αναγκών.

 

Σχόλια