Κρήτη

Γερμανοί δημοσιογράφοι ξετρελάθηκαν και διαφημίζουν κρητικά προϊόντα

Με την προοπτική πιστοποιημένα προϊόντα της Κρήτης να εξαχθούν στη Γερμανία και παράλληλα να προβληθούν στις ξένες αγορές, η αγροδιατροφική σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης υποδέχτηκε την αποστολή Γερμανών δημοσιογράφων και εισαγωγέων.

Οι δράσεις για την ενδυνάμωση της εικόνας των κρητικών προϊόντων άρχισαν από τα Χανιά με επισκέψεις σε πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

Η αποστολή πραγματοποιείται από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «THE EUROPEAN FOOD MASTERS. Έμφαση δίνεται στα τρόφιμα που έχουν χαρακτηριστεί ως Π.Ο.Π., Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης όπως επίσης στα Βιολογικά.

Ο χαρακτήρας της αποστολής είναι διττός και εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις βάσεις της διαφήμισης των πιστοποιημένων κρητικών προϊόντων και κατ’ επέκταση της διάθεσης και εμπορίας τους.

Σε ετήσια βάση προβλέπεται να πραγματοποιούνται τρεις αποστολές ξένων επιχειρηματιών και δημοσιογράφων με στόχο πάντα την ανάδειξη και προώθηση των Κρητικών προϊόντων ποιότητας.

Σχόλια