Κρήτη

«Σφαγή» για 546 μόνιμες θέσεις στους Δήμους - Δείτε τις ειδικότητες

Από τις 20 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων

Ένα από τα 546 «εισιτήρια» προς τη μόνιμη εργασία στους Δήμους της Κρήτης καλούνται αυτές τις ημέρες να διεκδικήσουν οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας.

Σε εξέλιξη είναι από τις 20 Φεβρουαρίου η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο του διαγωνισμού για 8.166 μόνιμες προσλήψεις στους ΟΤΑ της χώρας.


Οι 546 μόνιμες θέσεις που ανοίγουν σε επίπεδο Κρήτης αποτελούν, αν μη τι άλλο, ένα πολύ μαζικό και άκρως δελεαστικό “πακέτο” θέσεων για το νησί, μετά μάλιστα από μακρόχρονο “πάγωμα” μόνιμων προσλήψεων. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από πλευράς αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.


Ήδη από τις 20 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν να “τρέχουν” οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 3Κ/2018, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ βαθμού, συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ. Η υποβολή αιτήσεων διεξάγεται, όπως έχουμε γράψει, σε διαφορετικά στάδια και προθεσμίες, ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης για τις μόνιμες θέσεις στους ΟΤΑ.


Η “αυλαία” της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων άνοιξε στις 20 Φεβρουαρίου με την κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ από τη Δευτέρα “τρέχει” η διαδικασία και για τις θέσεις Πανεπιστημιακής-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ο διαγωνισμός θα κλείσει με τις αιτήσεις για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.


Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως εξής:
- Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου και λήγει στις 7 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2 μ.μ.
- Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 26 Φεβρουαρίου και λήγει στις 13 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 2 μ.μ.
- Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η έναρξη υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί για τις 8 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη, και λήγει στις 23 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2 μ.μ.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση “ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 11.510”, αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:
* Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.
* Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής.
* Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης.
Να σημειωθεί ότι η προσωρινή λίστα των επιτυχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 31 Μαρτίου, καθώς με βάση αυτή θα προσέλθουν στις εργασίες τους οι νεοπροσληφθέντες για να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους είχαν παραταθεί κατά 8 μήνες μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός από το ΑΣΕΠ.

Οι ειδικότητες

Η κατανομή των 8.166 θέσεων μόνιμης εργασίας στους ΟΤΑ έχουν ως εξής:
* 133 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΗΥ, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Αγρονόμοι, Γεωλόγοι, Διοικητικοί, Διοικητικοί-Οικονομικοί, Λογιστές, Οικονομολόγοι, Χημικοί, Χημικοί Περιβάλλοντος, κ.ά.
* 84 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): Αποθηκάριοι, Διοικητικοί, Διοικητικοί Λογιστές, Λογιστές, Διοικητικοί Οικονομικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Δομικών Έργων, Μηχανικοί Έργων Υποδομής, κ.ά.
* 2.714 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): Οδηγοί, Οδηγοί Απορριμματοφόρου, Οδηγοί Αυτοκινήτου, Οδηγοί Γεωργικού Ελκυστήρα, Οδηγοί Καθαριότητας, Οδηγοί Λεωφορείου, Διοικητικοί, Αποθηκάριοι, Βοηθοί Λογιστές, Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι, Γραμματείς, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτροσυγκολλητές, Ηλεκτροτεχνίτες, Υδραυλικοί, Σιδεράδες, Τεχνικοί Αυτοκινήτων, Επόπτες Καθαριότητας, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Εργοδηγοί, Ζυγιστές, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων, Χειριστές Αποφρακτικού, Χειριστές Σαρώθρων, Δενδροανθοκηπουροί, κ.ά.
* 5.235 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): Βοηθητικό Προσωπικό, Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Εργάτες Καθαριότητας, Εργάτες Αποχέτευσης, Οδοκαθαριστές, Εργάτες Αποκομιδής Απορριμμάτων, Συνοδοί Απορριμματοφόρων, Εργάτες Ύδρευσης, Εργάτες Υδρονομής, Εργάτες Φύλακες, Καταμετρητές Ύδρευσης, Χωματουργοί Ύδρευσης, κ.ά.

Οδηγίες προς ναυτιλλομένους

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της προκήρυξης 3Κ/2018 υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, πληκτρολογώντας www.asep.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Στην ηλεκτρονική αίτηση μπορούν οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) να δηλώσουν έως 120 προτιμήσεις.
Σε κάθε επιδιωκόμενη θέση είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων (ανάλογα με την κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ ο αριθμός μηνών εμπειρίας ειδικής και συνολικής, εντοπιότητα, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, δεύτερος τίτλος σπουδών), προκειμένου οι υποψήφιοι να μοριοδοτηθούν για αυτά τα κριτήρια.
Στην ηλεκτρονική αίτηση (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) τα αναλυτικά στοιχεία της εργασιακής εμπειρίας (εργοδότης, αντικείμενο απασχόλησης, ασφαλιστικός φορέας) δε μεταφέρονται από την καρτέλα του Μητρώου, αλλά συμπληρώνονται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας, που είναι διαθέσιμη και στο πεδίο “Εργασιακή Εμπειρία” της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σχόλια