Κρήτη

«Φουρνιά» και από την Κρήτη σε υποθέσεις φοροδιαφυγής

Δύο μεγάλες παραβάσεις από τον χώρο της υγείας αφορούν Κρητικούς

Οι έλεγχοι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσα στο 2017 ξεπέρασαν κατά πολύ τους στόχους που είχαν τεθεί. Μεγάλο αριθμό φορολογικών ελέγχων σε όλο το φάσμα της αγοράς πραγματοποίησε το 2017 η Υπηρεσία Ελέγχων και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ των ελέγχων περιλαμβάνονται και δεκάδες περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών που εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει εισοδήματα.

Ολοκληρώθηκαν 12.983 εμφανείς έλεγχοι και έλεγχοι διακίνησης, έναντι ετήσιου στόχου 5.000 ελέγχων (ποσοστό επίτευξης ετήσιου στόχου 259,66%). Ειδικότερα, διενεργήθηκαν 9.528 έλεγχοι διακίνησης, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 5.687 επιχειρήσεις, με εντοπισμένη παραβατικότητα 59,69%. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν 3.455 εμφανείς έλεγχοι, στόχος των οποίων αποτελεί η ενίσχυση της εθελούσιας συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργήθηκαν κατά το πλείστον την περίοδο των εορτών, αργιών και του θέρους 2017.

* Ολοκληρώθηκαν έρευνες σε 363 ΑΦΜ, στο πλαίσιο εισαγγελικών παραγγελιών, έναντι στόχου 240. Τα εντοπισθέντα διαφυγόντα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 25.612.873,54 ευρώ και τα επιβληθέντα πρόστιμα ΕΛΠ σε 3.562.520,37 ευρώ. Τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα από έρευνες εισαγγελικών παραγγελιών προσδιορίζονται σε 29.175.393,91 ευρώ. 

Δύο από την τελευταία “φουρνιά” περιπτώσεων αφορούν στην Κρήτη και ειδικότερα στον χώρο της Υγείας:
- Ιατρός στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου απέκρυψε φορολογητέα υλη ύψους 153.377,87 ευρώ από μη έκδοση αποδείξεων. Συνεπεία ελέγχου πραγματοποιήθηκε οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης.
- Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, στην Κρήτη, προσαύξησε την περιουσία του κατά 377.000 ευρώ.


* Διενεργήθηκαν 4.346 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, έναντι ετήσιου στόχου 4.000. Το ποσοστό κάλυψης του στόχου έως 31/12/2017 ανέρχεται σε 108,65%. Από τους άνωθεν ελέγχους εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 2.450 επιχειρήσεις. Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας ανήλθε σε 56,37%, έναντι τιθέμενου στόχου άνω του 42%.


* Διενεργήθηκαν 124 έρευνες-έλεγχοι ΦΠΑ, έναντι τιθέμενου ετήσιου στόχου 110 (ποσοστό κάλυψης στόχου 112,73%). Από τη διενέργεια 124 ερευνών ΦΠΑ, προέκυψαν 81 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στο ΦΠΑ. Η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 65,32%, έναντι τιθέμενου ετησίου στόχου 35%. Στις περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων έμπορων ακολουθήθηκε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού ΑΦΜ.


* Περαιώθηκαν 363 έλεγχοι ΑΦΜ από εισαγγελικές παραγγελίες, έναντι στόχου 240 ελέγχων (ποσοστό κάλυψης ετήσιου στόχου 151,25%). Από τη διενέργεια 330 ερευνών (πλην της απάτης στον κοινοτικό ΦΠΑ) προέκυψαν παραβάσεις σε 197 επιχειρήσεις, διαφυγόντα έσοδα από φόρους 36.388.150,62 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα ΕΛΠ ανήλθαν σε 26.566.374,84 ευρώ. Συνολικά τα διαφυγόντα έσοδα των λοιπών ερευνών ανήλθαν σε 62.954.525,46 ευρώ.

Σχόλια