Κρήτη

Οροπέδιο Λασιθίου: Γεωφυσική έρευνα για εντοπισμό αρχαίου οικισμού

Γεωφυσική έρευνα με σκοπό την ανίχνευση και απεικόνιση θαμμένων αρχαιοτήτων και πιθανών σπηλαιώσεων στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου

Γεωφυσική έρευνα με σκοπό την ανίχνευση και απεικόνιση θαμμένων αρχαιοτήτων και πιθανών σπηλαιώσεων στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίου οικισμού Μινωικής περιόδου, προγραμματίζουν ο δήμος Οροπεδίου Λασιθίου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Με την απόφαση αυτή που δόθηκε στη δημοσιότητα καλεί ιδιοκτήτες της στις περιοχές Πάνω Κεφάλι, Κάτω Κεφάλι, Πέρα Αλώνια Τοπικής Κοινότητας Πλάτης, που έχουν αγροτεμάχια - οικόπεδα να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους, το αργότερο έως την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018.

Πιο αναλυτικά, στην απόφαση - ενημέρωση του δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπ' όψιν, το Νόμο 3463/06-ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α' «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» μέρος Γ' /Αρμοδιότητες-Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων/Αρθρο 75/Αρμοδιότητες/στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού/6)Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων  της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών, το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».      

ΚΑΛΕΙ

Όσους ιδιοκτήτες έχουν αγροτεμάχια-οκόπεδα στις περιοχές: Πάνω Κεφάλι, Κάτω Κεφάλι, Πέρα Αλώνια  καθώς και νότια του περιφερειακού Δρόμου προς Κακάπυλα, να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και συγκεκριμένα με α) τον εκπρόσωπο της Τ.Κ Πλάτης  κ. Θεοχάρη Γαλιοτζάκη ή β) τον Aντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Στρατάκη, προκειμένου να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους, το αργότερο έως την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018.

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προγραμματίζουν γεωφυσική έρευνα με σκοπό την ανίχνευση και απεικόνιση θαμμένων αρχαιοτήτων και πιθανών σπηλαιώσεων στην περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίου οικισμού Μινωικής περιόδου.

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου για τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την έρευνα-ανάδειξη σπουδαίων θαμμένων αρχαιοτήτων στην περιοχή ανέφερε: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσα από την συνεργασία των θεσμών, Δήμου, Υπουργείου Πολιτισμού, Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και εμπλεκόμενους φορείς, με «εργαλεία» - καθοδήγηση  την επιστήμη και την μοναδική πολιτισμική κληρονομιά του Λασιθίου, σε συνδυασμό με συστηματική δουλειά, έρευνα και τεκμηρίωση, θα είμαστε σύντομα σε θέση να αποκαλύψουμε σε όλο της το μεγαλείο την πραγματική διάσταση της μυθολογικής αλλά και ιστορικής σπουδαιότητας και προσφοράς του τόπου μας στον παγκόσμιο πολιτισμό, ώστε να ξαναγράψουμε  την ιστορία του υπό το πρίσμα ντοκουμέντων-αποδεικτικών στοιχείων. Δέσμευση μας, συνεχίζουμε ακούραστα να εργαζόμαστε για την ανάδειξη του πολιτισμικού μας αποθέματος-κληρονομιάς προς όφελος της Κρήτης αλλά και της χώρας ευρύτερα».

Σχόλια