Κρήτη

Ποιους αφορούν οι 150 προσλήψεις ατόμων σε ΠΑΓΝΗ & Βενιζέλειο

Αναρτήθηκαν χθες Τετάρτη, 20/12/2017, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, όσον αφορά τις ανακοινώσεις ΣΟΧ 4/2017 και ΣΟΧ 2/2017 του ΠαΓΝΗ και του ΓΝ “ΒΕΝΙΖΕΙΟ” αντίστοιχα.

Αναρτήθηκαν χθες Τετάρτη, 20/12/2017, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, όσον αφορά τις ανακοινώσεις ΣΟΧ 4/2017 και ΣΟΧ 2/2017 του ΠαΓΝΗ και του ΓΝ "ΒΕΝΙΖΕΙΟ" αντίστοιχα.

Η με αριθμό ΣΟΧ 4/2017 ανακοίνωση του ΠΑΓΝΗ, αφορά την πρόσληψη 150 ατόμων εποχικού προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, ειδικοτήτων Βοηθών Μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων-σων, Καθαριστών-στριων, για τις ανάγκες Εστίασης - Σίτισης και καθαριότητας του τμήματος Επιστασίας - Ιματισμού, χρονικής διάρκειας 24 μηνών.

Η με αριθμό ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωση του ΓΝ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" αφορά την πρόσληψη 81 ατόμων εποχικού προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, ειδικοτήτων Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων-σων, Καθαριστών-τριών, και προσωπικού φύλαξης για τις ανάγκες Εστίασης - Σίτισης, φύλαξης και καθαριότητας του τμήματος Επιστασίας - Ιματισμού, χρονικής διάρκειας 24 μηνών.

Η όλη διαδικασία της ανακοίνωσης, της κατάταξης, των κριτηρίων και της βαθμολόγησής τους, έγινε και στα δύο νοσοκομεία με κριτήρια πλήρους διαφάνειας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται από τον ΑΣΕΠ και με δημόσιες κληρώσεις σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, όπως προβλέπεται.

Να σημειώσουμε, ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν προβεί σε καμία ανακοίνωση απόλυσης εργαζομένου.

Σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, προχωράμε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, με στόχο πάντα την ποιοτική παροχή Υπηρεσιών Υγείας προς του πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΠαΓΝΗ www.pagni.gr ή του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» www.venizeleio.gr, αντίστοιχα.

Σχόλια