Κρήτη

Οδικός χάρτης για την Κοινωνική Ευθύνη στις επιχειρήσεις

Το ROAD CSR αφορά στην εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο Interreg Europe με τίτλο «Road-CSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices - «Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Το ROAD CSR αφορά στην εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ως ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αποσκοπεί στη δημιουργία οδικού χάρτη για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις εθνικές και περιφερειακές νομοθεσίες και στη δημιουργία εθνικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά επτά εταίροι με συντονίστρια την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας - Αμμοχώστου (Κύπρος). Σε αυτούς  περιλαμβάνονται, εκτός από τον συντονιστή εταίρο: η Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα), η Γενική Διεύθυνση Εργασίας, το Περιφερειακό Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Κυβέρνησης της Extremadura (Ισπανία), το NTNU Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Νορβηγία), το E-institute (Σλοβενία), η Αναπτυξιακή Νότιας Βοημίας για την Υποστήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (Τσεχία), η Περιφέρεια Βένετο (Ιταλία).

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης από την Περιφέρειας Κρήτης της 3ης Τεχνικής Συνάντησης του έργου και το 2ου Διακρατικού Σεμιναρίου, που φιλοξενήθηκαν στο Συνεργατικό Χώρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Hub to Business (H2B HUB), το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις καλές πρακτικές ΕΚΕ του έργου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου αλλά και εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων από την Κύπρο, την Κρήτη, τη Τσεχία, την Σλοβενία και την Ισπανία. Παρουσιάστηκαν 11 Καλές Πρακτικές από τις συμμετέχουσες χώρες.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών φορέων είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις και τα γραφεία της Cosmos Sport (επιχείρηση αθλητικών ειδών) κατά την 1η ημέρα παραμονής τους στη Κρήτη.

Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου Road -CSR έχουν καταγραφεί 47 παραδείγματα καλών πρακτικών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τα οποία θα αποτυπωθούν στον Οδηγό Καλών Πρακτικών του έργου που θα διαμορφωθεί στις αρχές του 2018.

Η Περιφέρεια Κρήτης διεξάγει από τον Σεπτέμβριο του 2017 πρωτογενή έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων με σκοπό τη καταγραφή της ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις και τους φορείς της Κρήτης.

Μέσα από την επεξεργασία των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί έως σήμερα, έχουν εντοπιστεί παραδείγματα τοπικών επιχειρήσεων που καλύπτουν τα κριτήρια που έχει θέσει το έργο και μπορούν να θεωρηθούν καλές πρακτικές ΕΚΕ. Κριτήρια επιλογής καλών πρακτικών αποτελούν η ολιστική προσέγγιση, ο διαρκής - επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας της, η καινοτομία, τα μετρήσιμα αποτελέσματα καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς της τεχνογνωσίας.

Φορείς που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να συμμετέχουν στην έρευνα για την Ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τις καλές πρακτικές μπορούν να επικοινωνήσουν μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Έργου του Road-CSR της Περιφέρεια Κρήτης: Κατερίνα Βλασάκη (avlasaki@crete.gov.gr), Κατερίνα Ρουσάκη (krousaki@crete.gov.gr), Θάλεια Ρουκουνάκη (roukounaki@crete.gov.gr)

Πληροφορίες επίσης διατίθενται στην ιστοσελίδα του έργου www.interregeurope.eu/road-csr/.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια