Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης για τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις

Η «ολιστική» προσέγγιση στη διοίκηση των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων για βιωσιμότητα-ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού έργου από την Περιφέρεια Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε την 3η Τεχνική Συνάντηση και το 2ο διακρατικό Θεματικό Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg Europe με τίτλο «Road-CSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices - «Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές».

Στις συναντήσεις του έργου, που έγιναν στο νέο Συνεργατικό Χώρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης «Hub to Business-Η2Β» στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, επιδιώκεται να βοηθηθούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ως μια «ολιστική προσέγγιση στη διοίκηση των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές».

Τους εταίρους του Προγράμματος καλωσόρισε ο Γιώργος Αλεξάκης Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, όπου τους παρουσίασε τα κύρια χαρακτηριστικά της Κρήτης, τους πυλώνες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  και το ακαδημαϊκό και ερευνητικό «οικοσύστημα» του νησιού. Επίσης χαιρετισμό στους συνέδρους, απεύθυνε και η Χρύσα Δασκαλάκη Προϊσταμένη της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, στο έργο συμμετέχουν επιπλέον έξι (6) εταίροι με συντονίστρια την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας - Αμμοχώστου (Κύπρος). Σους εταίρους περιλαμβάνονται το Περιφερειακό Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Κυβέρνησης της Extremadura (Ισπανία), το NTNU Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Νορβηγία), το E-institute (Σλοβενία), η Αναπτυξιακή Νότιας Βοημίας για την Υποστήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (Τσεχία), η Περιφέρεια Βένετο (Ιταλία). Στην Περιφέρεια Κρήτης, το έργο υλοποιείται από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι καλές πρακτικές ΕΚΕ των εταίρων, ζητήματα μεθοδολογίας για την επιλογή των καλών πρακτικών, τα αποτέλεσματα των περιφεριακών σεμιναρίων που διοργανώθηκαν για την ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης επιχειρηματικοί φορείς από όλες τις χώρες που εκπροσωπούνται στο έργο οι οποίοι παρουσίασαν τις καλές πρακτικές τους στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Περισσότερες πληροφορίες από την Oμάδα Έργου:

Κατερίνα Βλασάκη (avlasaki@crete.gov.gr), Κατερίνα Ρουσάκη (krousaki@crete.gov.gr), Θάλεια Ρουκουνάκη (roukounaki@crete.gov.gr) και τους ιστοτόπους, του έργου, ΕΔΩ και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης ΕΔΩ.

Σχόλια