Κρήτη

Σεμινάριο για το «Περιβαλλοντικό Έγκλημα» στο Ηράκλειο

Το περιβάλλον και όλα όσα γίνονται που εις βάρος του, αποτελούν το επίκεντρο ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

Συγκεκριμένα, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Περιβαλλοντικό Έγκλημα και Εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη» υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE14/GIE/GR/000026: «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 17:00-20:00 στην αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου «Σακλαμπάνη».

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

17:00 Προσέλευση

Συντονιστές: Σ. Πουλή, Μ. Προμπονάς

17:00-17:15 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

17:15-17:30 Μιχάλης Προμπονάς, Συντονιστής LIFE NATURA THEMIS

«Το Πρόγραμμα LIFE NATURA THΕMIS»

17:30-18:00 Φιλοκτήμων Αρναούτογλου, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

«Η νομολογία του ΣτΕ αποτελεί φρένο για την ανάπτυξη;»

18:00-18:20 Αγγελική Καλλία Αντωνίου, Δρ. Νομικής Δικηγόρος, καθηγήτρια δικαίου περιβάλλοντος

στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «Οδηγίες NATURA της Ε.

Ένωσης: Έλεγχος της Εφαρμογής τους στην Ελλάδα από τα Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα»

18:20-18:40 Αρετή Σκαφίδα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά

«Ποινική προστασία των περιοχών NATURA»

18:40-19:00 Αντωνίνα Παπαθανάσογλου, Ειδική Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη

«Η προστασία της άγριας ζωής και των περιοχών Natura μέσα από την εμπειρία

του Συνηγόρου του Πολίτη»

19:00-19:20 Γιώργος Σμπώκος, Δικηγόρος, Συντονιστής Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου

Ανατολικής Κρήτης «Η ποινική δίωξη όπως αποτυπώνεται στη σύγχρονη μνημονιακή

πραγματικότητα. Στατιστική και νομοθετική θεώρηση»

19:20-19:40 Χρήστος Γεωργιάδης, Υπεύθυνος Διεθνών Προγραμμάτων της Ελληνικής Εταιρείας

Προστασίας της Φύσης «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και νομικά εργαλεία για την

προστασία των περιοχών NATURA»

19:40-20:00 Δέσποινα Θεοδωροπούλου, Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος Συντονιστικού Γραφείου

Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης στην Ελλάδα»

20:00-20:30 Συζήτηση

20:30 Cocktail

Σχόλια