Κρήτη

Η Περιφέρεια στο "Panoramed" για τη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Panoramed» για τη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο

Η τακτική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PANORAMED που στοχεύει στην ενίσχυση της Διακυβέρνησης στη Μεσόγειο, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης.

Το PANORAMED, νέο έργο του INTERREG MED, υλοποιείται σε σύνολο 12 Ευρωπαϊκών Μεσογειακών χωρών, συμπεριλαμβανομένων εθνικών αρχών, Περιφερειών και πολλών συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών Φορέων.

Η συνάντηση εργασίας στην Αθήνα διοργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης - Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, που αποτελεί επίσης εταίρο του PANORAMED. Αντικείμενο της συνάντησης η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, που επικεντρώνεται στο συντονισμό και κεφαλαιοποίηση δράσεων, στόχων και αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών Στρατηγικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο χώρο της Μεσογείου, και κυρίως σε ό,τι αφορά στον παράκτιο & θαλάσσιο τουρισμό, τη μετανάστευση και τη θαλάσσια επιτήρηση.

Η Περιφέρεια Κρήτης, έχει αναλάβει το ρόλο του αρμόδιου επικεφαλής εταίρου για το συντονισμό (liaising) μεταξύ των Ευρωπαϊκών - Μεσογειακών Στρατηγικών, Πρωτοβουλιών, Δικτύων και άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε ό,τι αφορά στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό και την θαλάσσια επιτήρηση στη Μεσόγειο.

Για την αξιοποίηση αυτού του ρόλου της Περιφέρειας Κρήτης, έχει ιδιαίτερη σημασία η συμμετοχή της σε πλήθος συναφών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Στρατηγικών και Μεσογειακών Πρωτοβουλιών (EUSAIR, WESTMED, BLUEMED, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG MED κτλ), καθώς και η ενεργή της δικτύωση μέσω δυναμικών δικτύων στην Ευρώπη (CPMR, ERRIN κτλ).

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, στη συνάντηση του PANORAMED στην Αθήνα συμμετείχε η Ρούλα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου, μέλος της Ομάδας Εργασίας στην Κρήτη και Οικονομική Διαχειρίστρια του έργου.

Σχόλια