Κρήτη

Κλείνει το ΚΕΠ στην Πλαστήρα λόγω... διακοπής ρεύματος

Για το διάστημα αυτό, οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο για εργασίες που δεν απαιτούν την χρήση δικτύου και τηλεφώνων ή φαξ, δηλαδή μόνο για θεώρηση γνήσιου υπογραφής, πληροφορίες, χορήγηση έντυπων κ.λ.π.

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ΔΕΗ στη περιοχή της Λεωφόρου Πλαστήρα, την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 από 11:30 - 14:30 το ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου (Πανασάνου 1 & Λ. Πλαστήρα 103), θα υπολειτουργήσει λόγω διακοπής ρεύματος.

Για το διάστημα αυτό, οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο για εργασίες που δεν απαιτούν την χρήση δικτύου και τηλεφώνων ή φαξ, δηλαδή μόνο για θεώρηση γνήσιου υπογραφής, πληροφορίες, χορήγηση έντυπων κ.λ.π.

Σχόλια