Κρήτη

Επίσκεψη φοιτητών από την Ολλανδία στη ΔΕΥΑΗ

Ομάδα περίπου τριάντα φοιτητών του γνωστού Ολλανδικού Αγρονομικού Πανεπιστημίου ‘’WAGENINGEN’’, συνοδευόμενα από καθηγητές τους επισκεφτήκαν στις 17-10-2017 τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ.

Ομάδα περίπου τριάντα φοιτητών του γνωστού Ολλανδικού Αγρονομικού  Πανεπιστημίου ''WAGENINGEN'', συνοδευόμενα από καθηγητές τους επισκεφτήκαν στις 17-10-2017 τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ, όπου ξεναγήθηκαν από Τεχνικούς της Επιχείρησης (3η επίσκεψη εντός τριών ετών).

Ιδιαίτερα ενδιαφέρθηκαν για τις μονάδες Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας και τις χρήσεις αυτού του υδατικού πόρου (τριτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα) για την άρδευση ελαιώνων και αμπελώνων στην περιοχή ''Προφήτη Ηλία''.

Σχόλια