Κρήτη

Ελπίδα για την Παιδοχειρουργική του ΠΑΓΝΗ

Προκηρύχθηκε μία μόνιμη οργανική θέση ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων.

Μετά τις δυσκολίες και τα εμπόδια στην Παιδοχειρουργική του ΠΑΓΝΗ, υπάρχει μια έστω και μικρή ελπίδα ότι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, αφού προκηρύχθηκε μία μόνιμη οργανική θέση ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης:

Η ανάπτυξη της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ αποτελεί προτεραιότητα για τη Διοίκηση του Νοσοκομείου μας. Ήδη μετά από 25 χρόνια πάγιου προβλήματος στελέχωσής της, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας και σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ, υπό τις κατευθύνσεις του Υπουργείου, αυξήσαμε τις μόνιμες οργανικές θέσεις, προσθέτοντας μία (1) επιπλέον θέση, ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων (ΦΕΚ 3033/Β'/4-09-2017).

Συγκεκριμένα, η παραπάνω θέση προκηρύχθηκε την Τετάρτη 04/10/2017 και αφορά μία (1) μόνιμη οργανική θέση ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων, του κλάδου ΕΣΥ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β' (αρ.πρωτ.:11906/04-10-17) για τις ανάγκες της στελέχωσης της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου. Η υποβολή των αιτήσεων της ανωτέρω προκήρυξης ξεκίνησε την Παρασκευή, 06/10/2017 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 25/10/2017, από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΠαΓΝΗ.

Επιπλέον, ξεκίνησε από την Τετάρτη 04/10/2017 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή  13/10/2017 η υποβολή αιτήσεων για άλλη μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Παιδοχειρουργικής με σύμβαση μίσθωσης έργου, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, διάρκειας ενός (1) έτους.

Σχόλια