Κρήτη

Σχολή Διά Βίου Μάθησης για τους κοινωνικούς λειτουργούς

Η σημασία της δουλειάς των κοινωνικών λειτουργών στην Ελλάδα ειδικά και στον κόσμο γενικότερα, είναι πολύ μεγάλη, καθώς με τη βοήθειά τους μπορούν να λυθούν σημαντικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο άνθρωπος.

Γι' αυτόν λοιπόν το λόγο, η Σχολή Διά Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης αποφασίζει να ενισχύσει το ρόλο των κοινωνικών λειτουργών μέσα από ένα σεμινάριο «επικαιροποίησης γνώσεων για Κοινωνικούς Λειτουργούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας».

Το σεμινάριο ξεκινά στις 6 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου και η διάρκειά του είναι 30 διδακτικές ώρες σε διάστημα 5 εβδομάδων.

Στόχος είναι η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των Κοινωνικών Λειτουργών, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στα σύγχρονα, περίπλοκα και επιτεινόμενα από την κοινωνική και οικονομική κρίση ψυχοκοινωνικά προβλήματα των εξυπηρετούμενων που αντιμετωπίζουν στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Συγκεκριμένοι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

1) η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εμβάθυνση των εκπαιδευομένων σε σύγχρονα ζητήματα της Κοινωνικής Εργασίας και

2) η παροχή σύγχρονων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και μεθοδολογικά άρτιων εργαλείων, δεξιοτήτων και τεχνικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων ζητημάτων που άπτονται στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας, ιδιαίτερα εν καιρώ κρίσης.

Τα οφέλη

Η επικαιροποίηση των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των Κοινωνικών Λειτουργών θα συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη αναγνώριση και αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων προβλημάτων εξαιτίας των σύγχρονων κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών, καθώς και στην υιοθέτηση νέων τεχνικών και μέσων για πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική αντιμετώπιση ήδη γνωστών προβλημάτων.

Οι διδάσκοντες

Στο σεμινάριο θα διδάξουν μέλη ΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης που διαθέτουν διδακτορικούς τίτλους σπουδών και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Οι ενότητες του σεμιναρίου

Το σεμινάριο αποτελείται από πέντε (5) θεματικές ενότητες έξι ωρών η καθεμία. Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

1. Μοντέλα παρέμβασης στην ΚΕ με άτομα και οικογένειες

2. Διάγνωση και διαχείριση προβλημάτων ψυχικής υγείας στις δομές κοινωνικής φροντίδας

3. Έρευνα, εκτίμηση αναγκών και προαγωγή της υγείας στην κοινότητα

4. Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσωπική ενδυνάμωση

5. Κοινωνικές δομές και δίκτυα φροντίδας σε περίοδο κρίσης

Πού απευθύνεται το σεμινάριο;

  • Απευθύνεται σε αποφοίτους Κοινωνικής Εργασίας που υπηρετούν σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
  • Σε αποφοίτους Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, ή ισότιμου Τμήματος της αλλοδαπής
  • Σε αποφοίτους Επαγγελμάτων υγείας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών που υπηρετούν σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας

Οι αιτήσεις γίνονται:

Από 30/09/2017 έως 20/10/2017. Την αίτηση θα την βρείτε στο σύνδεσμο Προκηρύξεις Προγραμμάτων του ιστότοπου www.diaviou.teicrete.gr.

Χώρος και διάρκεια

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης. Οι διαλέξεις θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα από 6 ώρες την κάθε φορά, απογευματινές ώρες, ώστε να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι και θα ολοκληρωθούν μέσα σε πέντε εβδομάδες.

Κόστος συμμετοχής

Το ποσό των 80€ περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εβδομαδιαίων συναντήσεων/ διαλέξεων, τη βιβλιογραφία, το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (π.χ. διαλέξεις σε power point) που θα δοθεί και τη βεβαίωση συμμετοχής. Υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης - ειδικών τιμολογίων (10% σε ομάδες 5 ατόμων, πολύτεκνους, ανέργους κ.άλ.).

Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε πλατφόρμα όπου θα συγκεντρωθεί επιπλέον βιβλιογραφία και οπτικοακουστικό υλικό ανά θεματική ενότητα που θα διδαχθεί. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και ορίζεται στα 20€ εφάπαξ. Η πλατφόρμα θα ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σχόλια