Κρήτη

Λ. Αυγενάκης: Να γίνουν έλεγχοι για την λαθρεμπορία καυσίμων

Στην πλημμελή λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) και στην ανάγκη πάταξης της παράνομης διακίνησης καυσίμων, αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με αναφορά του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη.

Στην επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), αναφέρονται τα εξής:

«…Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), είχε επισημάνει στο παρελθόν την πλημμελή λειτουργία των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν.3335/2005, περιγράφονται ακριβώς οι αρμοδιότητες των Κ.Ε.Δ.Α.Κ., όπως, "Τα ΚΕΔΑΚ ασκούν επιτόπιο έλεγχο σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα διύλισης, αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα, διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οποιασδήποτε μορφής βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, όπου πιθανολογείται ότι αποθηκεύονται ή διακινούνται πετρελαιοειδή προϊόντα".

Τα κλιμάκια ελέγχου διακίνησης καυσίμων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ) είχαν περιορισθεί κατά το παρελθόν σε ελέγχους, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, στα πρατήρια καυσίμων της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και με μικρότερη συχνότητα ελέγχων στα πρατήρια καυσίμων της Θεσσαλονίκης. …».

Εν συνεχεία, με την επιστολή της, η Π.Ο.Π.Ε.Κ., θέτει τα εξής ερωτήματα:

«1. Υπάρχει κεντρική βάση δεδομένων, όλων των δεξαμενών (Υπόγειων, Υπέργειων, Κινητών), αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων;

2. Αν δεν υπάρχει πώς θα ελέγχονται, τυχαία;

3. Μήπως οι έλεγχοι περιορισθούν εκ νέου στους συνήθεις υπόπτους, δηλαδή μόνον στα πρατήρια καυσίμων;».

Καταλήγοντας, με την επιστολή της, η Π.Ο.Π.Ε.Κ. προτείνει «…Αν η πρόθεση του Υπουργείου για την νέα εκστρατεία ελέγχων είναι ουσιαστική και όχι επικοινωνιακή, είναι απολύτως απαραίτητο να προηγηθεί η απογραφή και η καταγραφή άμεσα σε κεντρική βάση, όλων των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και των πάσης φύσεως δεξαμενών, υπόγειων, υπέργειων και κινητών, διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων».

Σχόλια