Κρήτη

Ποιες οι ανάγκες των τακτικών και έκτακτων ιατρείων ΠΑΓΝΗ

Ένα σημαντικό κομμάτι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου αποτελούν τα τακτικά και έκτακτα ιατρεία του που εξυπηρετούν καθημερινά δεκάδες κόσμου.

Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ:

«Στο ΠαΓΝΗ εξ αρχής η κατανομή και η λειτουργία των χώρων ήταν αποτέλεσμα πιέσεων αλλά και σκοπιμοτήτων ανάλογα με το πια κλινική άνοιγε πρώτη χωρίς η όποια ανάπτυξη να βασίζεται σε ολοκληρωμένο προγραμματισμό και ιεράρχηση με βάση τις λαϊκές ανάγκες. Έτσι ενώ έχει ολοκληρωθεί και επεκταθεί το ΤΕΠ υπάρχουν τμήματα του που δεν λειτουργούν στο φυσικό τους χώρο.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Υπάρχουν ιατρεία που καλύπτουν ταυτόχρονα τακτικές και έκτακτες ανάγκες. Τα ιατρεία που λειτουργούν με αυτό το καθεστώς είναι το γυναικολογικό-μαιευτικό, το ΩΡΛ, το οδοντιατρικό με εμφανή την επικινδυνότητα (μακριά από χώρο αναζωογόνησης-ανάνηψης). Ο χώρος του προ εγχειρητικού ελέγχου είναι ακατάλληλος. Δεν υπάρχει ουσιαστικά χώρος αναμονής για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους καθώς και ο χώρος για να πραγματοποιηθεί ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα μικρός.

Οι περισσότεροι ασθενείς και συνοδοί ("για να μη χάσουν τη σειρά" όπως λένε) στέκονται όρθιοι στο διάδρομο και στο χώρο μπροστά από το ιατρείο δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στη διακίνηση των περιστατικών που χρειάζονται μεταφορά με αμαξίδια ή φορεία. Πρόκειται για μια κατάσταση άσχημη και καθημερινή που δημιουργεί συνεχείς εντάσεις και προστριβές μεταξύ του προσωπικού και των ασθενών - συνοδών.

Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι η λύση δεν βρίσκεται στη συγχώνευση του ιατρείου του προ εγχειρητικού ελέγχου με άλλο ιατρείο (π.χ τις αιμοληψίες) αλλά η ανεύρεση σωστού χώρου που να μπορούν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με ανθρώπινες συνθήκες και οι ασθενείς με τους συνοδούς τους να μην ταλαιπωρούνται.

Αντίστοιχα ακατάλληλος χώρος αναμονής είναι ο χώρος που περιμένουν οι ογκολογικοί ασθενείς για να φλεβοκεντηθούν (στο ισόγειο του Β' κτιρίου), εξ αιτίας της οριστικής χωροθέτησης της μονάδας ιωδίου με πόρτα ασφαλείας, καθιστώντας την παραμονή ασθενών και συνοδών ιδιαίτερα δύσκολη και προβληματική. Είναι απαραίτητο το ογκολογικά ιατρείο (τακτικό και έκτακτο) να μεταφερθεί τους φυσικούς χώρους και να υπάρχει η απαραίτητη νοσηλευτική κάλυψη και για τα 2 ιατρεία.»

Τι ζητά το Σωματείο Εργαζομένων;

«· Τα ιατρεία που λειτουργούν ως έκτακτα, να βρίσκονται χωροταξικά στον ίδιο χώρο (ΤΕΠ) με πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό και να καλύπτονται από προσωπικό εξειδικευμένο και επαρκές στον αριθμό.

· Στο χώρο των τακτικών ιατρείων να είναι τα τακτικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων και να μην υπάρχει διασπορά σε άλλους χώρους.

· Να εξασφαλιστεί χώρος για τον προεγχειρητικό έλεγχο ώστε να μπορεί να καλυφθεί ο μεγάλος όγκος των ασθενών που εξυπηρετεί καθημερινά, με αίθουσα αναμονής για τους ασθενείς και συνοδούς.

· Η οποιαδήποτε χωροταξική ανακατανομή χώρων δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για συγχωνεύσεις κλινικών, τμημάτων και εργαστήριων.»

Σχόλια