Κρήτη

Ροδάκινα θα μοιράσει η Περιφέρεια

Ροδάκινα θα μοιραστούν στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ μέσω των φορέων της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης-Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, τα ροδάκινα θα διανεμηθούν και σε ωφελουμένους του Συλλόγου Τριτέκνων  Ν. Ηρακλείου σύμφωνα με τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων 3630/87095/28-7-2016 και 4148/992951/9-9-2016.

Η διανομή θα γίνει από τη Δευτέρα 26 Ιουνίου από τους φορείς της Κοινωνικής Σύμπραξης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας  της Περιφέρειας Κρήτης.

Σχόλια